Artykuł

Mądrzejsze uzdatnianie i wykorzystywanie wody

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na wodę i energię, nadal zanieczyszczamy lub marnujemy dostępne zasoby. Dostępność światowych zasobów wody jest coraz bardziej ograniczona ze względu na zanieczyszczenie zasobów wody spowodowane odprowadzaniem dużych ilości niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków do rzek, jezior, warstw wodonośnych i wód przybrzeżnych. Łącznie 80% ścieków wraca do środowiska bez odpowiedniej obróbki.

A ponieważ coraz więcej z nas przenosi się do miast, wspólnie zużywamy więcej dóbr, które z kolei wymagają więcej wody. Woda ta stanowi ogromny procent naszego codziennego zużycia, ale jest dla nas całkowicie niewidoczna. Do produkcji każdego używanego, spożywanego lub noszonego produktu potrzeba wody. Przykładowo, 8,000 litrów wody potrzeba, aby wyprodukować parę dżinsów, a 12 760 litrów, aby wyprodukować tylko jeden smartfon! Ale jeśli zaczniemy wykorzystywać tę samą wodę więcej niż raz, dzięki inteligentnym rozwiązaniom wodnym, możemy znacznie zmniejszyć tę liczbę. W ten sposób można wyprodukować pięć smartfonów z taką samą ilością wody, a nie tylko jednego.

Te problemy z wodą przekładają się bezpośrednio na problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze, które dotykają nas wszystkich. Wszyscy odgrywamy aktywną rolę: Politycy muszą wdrożyć niezbędne przepisy, miasta muszą wdrożyć dostępne rozwiązania energooszczędne, a firmy muszą priorytetowo traktować odpowiedzialne wykorzystanie wody, ponowne użycie i uzdatnianie oraz rozwiązania energooszczędne.

Razem możemy pracować, aby zapewnić więcej czystej wody tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejszyć zużycie wody i energii oraz zminimalizować straty wody - przy mniejszym obciążeniu dostępnych zasobów.

Fakty

Ślad wodny

Dziś ok. 90% wody zużywanej w naszym codziennym życiu, nigdy nie zobaczymy. Duży procent jest wykorzystywany na utrzymanie komfortowego życia oraz produkcję żywności i dóbr.

Źródło: Światowa Rada Wody

Zachowania konsumentów

Oczekuje się, że zmiany w zachowaniach konsumentów i modelach konsumpcji spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę i energię odpowiednio o około 40% i 50% do roku 2030.

Źródło: Komisja Europejska: rosnący konsumpcjonizm

Zużycie wody

Domowe zużycie wody stanowi tylko 10% światowego zużycia wody; w przybliżeniu 70% wykorzystuje się w rolnictwie, a pozostałe 20% w przemyśle.

Źródło: Światowa Rada Wody

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom wodnym możemy coś zmienić

Aby rozwiązać niektóre z największych na świecie wyzwań związanych z wodą, inteligentne rozwiązania wodne odgrywają kluczową rolę. Dostępne są już rozwiązania pomagające oczyszczać ścieki, minimalizować skażenie wody, a także ponownie wykorzystywać ścieki przemysłowe w celu zmniejszenia całkowitego zużycia wody. Te rozwiązania mogą zamienić odpady w zasoby.

Ponowne wykorzystanie wody zamienia ścieki w zasoby w oczyszczalniach

Wcześniej firma Grundfos wysyłała brudną wodę procesową CED do lokalnego zakładu oczyszczania. Tutaj przeszedł podstawową filtrację i oczyszczanie wstępne, zanim popłynął do miejskiej oczyszczalni ścieków. Tak było do czasu zbudowania przez firmę Grundfos pełnego systemu oczyszczania i recyklingu ścieków i płukania CED. Oznacza to, że nie było już żadnych odpadów - tylko zasoby.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jedynym sposobem na zmianę jest działanie. Poniżej znajdują się zasoby do dalszej nauki, w tym przegląd naszych obecnych rozwiązań.