Artykuł

Kiedy niedobór wody staje się rzeczywistym problemem.

Na całym świecie miasta dynamicznie się rozwijają. Oczekuje się, że do 2050 r. w miastach będzie mieszkać 2,5 mld więcej ludzi - a zapotrzebowanie na bezpieczną i czystą wodę stale rośnie.

I pomimo rosnącego zapotrzebowania, nadal zanieczyszczamy lub marnujemy dostępne zasoby. Łącznie 80% ścieków wraca do środowiska bez odpowiedniej obróbki. Jednocześnie na całym świecie tracimy średnio 30% całej tłoczonej świeżej wody - a miasta tracą do 60% całej pompowanej wody z powodu słabych sieci wodociągowych.

Pojęcie niedoboru wody nie jest niczym nowym dla Mexico City. Miasto wydaje się być przyzwyczajone do niedoborów, importując 40% wody z odległych źródeł. Jednocześnie, z powodu problemów z rurociągami, miasto traci 40% pompowanej wody - a ponadto nie ma dużych zakładów recyklingu ścieków. Inteligentne rozwiązania wodne mogą drastycznie zmniejszyć straty.

Infrastruktura wodna wielu miast jest stara, pogarsza się i po prostu nie jest przygotowana do tego, aby poradzić sobie z tym tempem szybkiego wzrostu. Zwykła działalność doprowadzi do 40% różnicy między podażą a popytem na wodę pitną do 2030 r.

Widzimy już wiele dużych miast na całym świecie zbliżających się do Dnia Zero, co oznacza, że miasta takie jak - Londyn, Miami, Pekin, Meksyk, Kapsztad - są zagrożone brakiem wody pitnej. Aby sprostać globalnym wyzwaniom związanym z wodą, kluczowe znaczenie mają odpowiednie rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej. A właściwe nastawienie jest dla nas fundamentem do dokonywania wszelkich trwałych zmian.

Fakty

Straty wody

Na całym świecie średnio 30% pompowanej wody nigdy nie dociera do kranów. W miastach średnia jest jeszcze wyższa i może sięgać 60%. Woda ta jest tracona z powodu wycieków i kradzieży. Procent wody niedochodowej (NRW) w kilku krajach: Wielka Brytania 21%, Meksyk 40%, Stany Zjednoczone 20%, Szwecja 40%, Libia 49%, Armenia 83%, Chiny 21% i Wenezezja 62%.

Źródło: Ocena ilościowa globalnego problemu wody niepochodowej, R. Liemberger i A. Wyatt

Zapotrzebowanie na wodę

Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje z ryzykiem ograniczonego dostępu do źródeł świeżej wody. Przewiduje się, że do 2050 r. 40% światowej populacji będzie mierzyło się z niedostatkiem wody.

Źródła: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018 + 2020

Urbanizacja

Przewiduje się, że do roku 2050 dodatkowe 2,5 miliarda ludzi będzie mieszkać w miastach, co stanowi 68% ludności. Oczekuje się, że blisko 90% tego wzrostu nastąpi w Afryce i Azji.

Źródło: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Rozwiązania w akcji

Pomimo, że miasta na całym świecie znajdują się pod dużą presją, dostępne są inteligentne rozwiązania dla lepszego, bardziej wydajnego i zrównoważonego zarządzania wodą. Niektóre z tych rozwiązań są już w użyciu, takie jak uzdatnianie wody, ponowne wykorzystanie wody i dystrybucja zależna od zapotrzebowania, która zapewnia optymalne ciśnienie i przepływ wody oraz minimalizuje pęknięcia rur w miastach na całym świecie.

Ningbo dozuje bezpiecznie i dokładnie dla 1,5 miliona mieszkańców

10 lat temu elektrownia wodna w chińskim mieście Ningbo potrzebowała pomocy przy pompowaniu niebezpiecznego związku - podchlorynu sodu. Obecnie wdrożone pompy dozujące firmy Grundfos są mocne i gwarantują bezpieczną wodę dla 1,5 miliona mieszkańców.

Zużycie wody w zakładzie wodociągowym wynosi 20%

W Kambodży, w prowincji Takéo, przedsiębiorstwo zaopatrzenia w wodę walczyło o dostarczenie wody pitnej do małego miasta Dun Kaew i okolicznych 45 wiosek. Po nawiązaniu współpracy z firmą Grundfos, inteligentne rozwiązanie zaopatrzenia w wodę rozwiązało problem i zmniejszyło straty wody o 13%, a liczbę pęknięć rur o 29%, zapewniając mieszkańcom niezawodne zaopatrzenie w wodę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bramy wodne wprowadzają nowy napływ do rzek Fuzhou

Fuzhou, duże miasto w Chinach, od dziesięcioleci ma problemy z brudną, śmierdzącą wodą w swoich rzekach i kanałach. Rozwiązania pompowe firmy Grundfos po raz kolejny przyniosły przepływ wody. To rozwiązanie wyeliminowało cuchnącą, zanieczyszczoną wodę, tworząc lepsze środowisko życia wzdłuż zalanych brzegów rzek.