Nauka

NASZA WODA JEST POD CIŚNIENIEM

Postępująca urbanizacja i nasz nowoczesny styl życia powodują duże zapotrzebowanie na dostawy wody. Ponadto połączenie zanieczyszczenia wody, wycieków i nadmiernego zużycia stanowi również wyzwanie dla naszego dostępu do bezpiecznej i czystej wody. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom możemy dokonać zmian.

Rozwiązania dla miast

Na całym świecie miasta szybko się rozwijają, dlatego zapotrzebowanie na wodę rośnie, a jednocześnie w wielu z tych miast zaczyna brakować wody pitnej. Mimo to nadal marnujemy nasze dostępne zasoby. Miasta tracą do 60% pompowanej wody z powodu słabych sieci wodociągowej. Inteligentne rozwiązania wodne mogą drastycznie zmniejszyć straty.

Rozwiązania dla przemysłu

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na wodę i energię, nadal zanieczyszczamy dostępne zasoby. Łącznie 80% ścieków wraca do środowiska bez odpowiedniej obróbki. Ale jeśli zaczniemy wykorzystywać tę samą wodę więcej niż raz, dzięki wdrożeniu inteligentnych rozwiązań wodnych, możemy to radykalnie zmienić.

Rozwiązania dla budynków

Postępująca urbanizacja przyczynia się do znacznego zużycia energii - samo globalne zapotrzebowanie na chłodzenie wzrosło dwukrotnie w ciągu niecałych 20 lat. Ten wzrost zużycia energii jest głównym motorem zmian klimatu. Istnieje wiele inteligentnych rozwiązań; dzięki bardziej energooszczędnym rozwiązaniom pompowym możemy zmniejszyć emisję CO2 przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii w budynkach.

#ForOurWater

Wszędzie tam, gdzie rosną wyzwania związane z wodą. Nadszedł czas na zmianę sposobu myślenia na wszystkich poziomach społeczeństwa: od polityki i przemysłu, po miasta i mieszkających w nich ludzi. Pomóż nam rozwiązać światowe wyzwania związane z wodą. Ponieważ woda należy do nas wszystkich. Musimy dbać o naszą wodę. #ForOurWater

Ambicje Grundfos

Naszą ambicją jest pomaganie w rozwiązywaniu światowych problemów związanych z wodą i klimatem oraz podnoszenie jakości życia ludzi.

Bezpieczna woda

Do roku 2030 chcemy przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego zarządzania wodą pitną 300 milionom potrzebujących.

Wodna efektywność

Dzięki efektywności i uzdatnianiu wody planujemy zaoszczędzić zużycie 50 miliardów m3 świeżej wody.

W stronę klimatu

Do roku 2025 chcemy zmniejszyć emisję CO2 o 50% (w porównaniu z rokiem 2008), a do roku 2030 dążymy do osiągnięcia 100% pozytywnego wpływu na klimat.

„Świat jest pełen problemów, które można rozwiązać w lepszy sposób.”

- Poul Due Jensen, założyciel firmy Grundfos

W roku 1945 Poul Due Jensen wynalazł pompę, aby coś zmienić. Jedna generacja później, w 1973 roku, jego syn Niels Due Jensen wyznaczył nowy program zrównoważonego rozwoju i zdecydował, że każda nowa pompa Grundfos musi być o 10% bardziej energooszczędna niż poprzednia. Od tego czasu nasze ambicje bazują na wartościach firmy Grundfos - wyjść poza biznes i wykorzystać naszą wiedzę z zakresu gospodarki wodnej do rozwiązywania globalnych problemów związanych z wodą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jedynym sposobem na zmianę jest działanie. Poniżej znajdują się zasoby do dalszego uczenia się, w tym historie sukcesów z całego świata, przegląd naszych aktualnych rozwiązań oraz informacje o globalnych partnerstwach i szczytach dotyczących wyzwań związanych z wodą.