Informacje prawne i zasady

Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 lipca 2020 


Wprowadzenie oraz administratorzy danych

W firmie Grundfos cenimy prywatność Użytkownika i poważnie podchodzimy do ochrony danych. Dążymy do przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO” (UE) 2016/679) oraz innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach, w których prowadzimy działalność. Nasza Polityka Prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika, w jaki sposób je zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy i udostępniamy oraz jakie są prawa Użytkownika, jako osoby, której te dane dotyczą.

Aby ułatwić Użytkownikowi zapoznanie się z tą polityka, omawiamy typowe interakcje Użytkownika z firmą Grundfos pod oddzielnymi nagłówkami. Użytkownik może należeć do więcej niż jednej kategorii, np., jeżeli jest on zarówno klientem, jak i odbiorcą materiałów marketingowych, wówczas dotyczy go charakterystyka każdej kategorii.

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje danych osobowych dotyczących pracowników firmy Grundfos, osób składających podania o pracę na naszym portalu rekrutacyjnym, ani innych kontekstów, które podlegają oddzielnym politykom ochrony prywatności.

W większości przypadków administratorem danych, który odpowiada za dane osobowe Użytkownika, jest Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są gromadzone lub przetwarzane w sytuacji, gdy funkcjonuje on, jako klient lub adresat działań marketingowych, współadministratorem jego danych, wraz z firmą Grundfos Holding A/S, będzie właściwa dla niego miejscowo, lokalna spółka handlowa firmy Grundfos. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące administratora(-ów) danych dotyczących ciasteczek / pikseli na naszych stronach internetowych, patrz: rozdział poświęconego naszej polityce w zakresie ciasteczek.

Nasze informacje kontaktowe podane są pod koniec rozdziału poświęconego Polityce Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika mogą również podlegać lokalnym przepisom o ochronie danych. Ponieważ bardzo dbamy o przestrzeganie również przepisów lokalnych, to wszędzie tam, gdzie obowiązują dodatkowe polityki lokalne, są one dostępne na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Grundfos:
co, jak i dlaczego?

 Osoby odwiedzające strony internetowe

Gdy Użytkownik wejdzie na którąś z naszych stron internetowych, zbieramy jego dane osobowe.

W skład gromadzonych danych osobowych wchodzą, między innymi:

 • Dane dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik trafił na nasze strony internetowe, np. czy kliknął na nasz banner reklamowy, czy też wszedł na stronę z platformy mediów społecznościowych.

 • Dane dotyczące lokalizacji, np.: bieżąca lokalizacja Użytkownika, kraj, preferencje w zakresie miejscowej strony internetowej (np. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us, itp.) itd.

 • Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej i interakcji z nią, np.: adres IP (zaszyfrowany), dane dotyczące interakcji Użytkownika z naszymi stronami internetowymi (w tym wyszukiwania produktów, wizyty na danej stronie, czas spędzony na stronach, wykonane kliknięcia, dane wprowadzane pisemnie, itd.), dane dotyczące wydajności, dane diagnostyczne i statystyczne, system operacyjny i inne specyfikacje urządzenia Użytkownika itd.

 • Informacje dotyczące obsługi klienta, np.: dane wpisywane do formularzy kontaktowych i samoobsługowych, rejestry udziału w czatach z naszym personelem obsługi klienta itd.

 • Dane dotyczące badań opinii klientów oraz satysfakcji klienta, jak np. odpowiedzi w badaniach opinii klientów, informacje zwrotne przekazywane do firmy Grundfos lub jej pracowników itd.


Jeżeli chodzi o osoby odwiedzające strony internetowe, ich dane osobowe zbieramy poprzez interakcje ze stronami internetowymi, np. za pomocą ciasteczek lub pikseli (dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale na temat naszej polityki w zakresie ciasteczek). Wreszcie, możemy odbierać dane osobowe od stron trzecich, takich jak platformy mediów społecznościowych, strony internetowe, partnerzy biznesowi firmy Grundfos lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Dane osobowe wykorzystujemy do podniesienia jakości naszych usług oraz do tego, aby dowiedzieć się więcej o zachowaniach osób, które nas odwiedzają. Robimy to poprzez analizy statystyczne zgromadzonych przez nas danych. Ponadto, wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika dla celów wewnętrznych firmy Grundfos, które to cele są następujące:

 • Doskonalenie i rozwijanie ofert firmy Grundfos, w tym do celów statystycznych, analizy wymogów użytkowników;
 • Zarządzanie sukcesem klienta, tzn. do monitorowania i analizowania klienta, do zarządzania klientem oraz do obsługi klienta w ramach pełnego cyklu relacji z klientem;
 • optymalizacja naszych usług marketingowych w oparciu o znajomość zachowań użytkowników i korzystania przez nich z tych usług;
 • szkolenie pracowników firmy Grundfos, np. w zakresie obsługi klienta, rozwoju systemów informatycznych, czy sprzedaży; optymalizacja i rozwijanie usług wsparcia;
 • usuwanie błędów i serwis techniczny;
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych firmy Grundfos;
 • rozwiązywanie sporów, egzekwowanie uzgodnień umownych, ustanawianie i egzekwowanie roszczeń prawnych oraz bronienie się przed nimi.

W ramach realizacji powyższych celów zestawiamy i wzbogacamy odbierane i gromadzone przez nas dane, a także stosujemy procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Patrz: „Procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji” poniżej. Oznacza to na przykład, że produkty wyszukiwane przez Użytkownika lub pewne ich cechy wykorzystywane przez niego można zestawiać z danymi z naszych systemów marketingowych, (jeżeli Użytkownik jest adresatem działań marketingowych, patrz: „Adresaci działań marketingowych”), albo z danymi z konta Grundfos Użytkownika, (jeżeli Użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym, patrz: „Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos”), dzięki czemu będziemy mogli personalizować treści przeznaczone dla Użytkownika, lub że dane są wzbogacane danymi pochodzącymi od stron trzecich, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego.

Grundfos gromadzi i przechowuje wszystkie dane przesyłane przez infrastrukturę IT Grundfos. Obejmuje to interakcje użytkowników z ich urządzeniami Grundfos, serwerami i usługami Grundfos i/lub dowolnymi stronami internetowymi lub usługami w Internecie. Dane są gromadzone w celu zapewnienia możliwości dochodzeniowych w przypadku incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji. 

W tym celu Grundfos będzie przetwarzał następujące kategorie danych: 

 • Adres IP
 • Data i godzina dostępu
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna witryna)
 • Stan dostępu / Kod stanu HTTP
 • Ilość przesłanych danych
 • Witryna żądająca dostępu
 • Przeglądarka, ustawienia języka, wersja przeglądarki, system operacyjny i powierzchnia

Dostęp do tych danych mają wyłącznie zatwierdzeni pracownicy Grundfos IS. Każdy dostęp do tych danych i ich wykorzystanie są rejestrowane i kontrolowane. Ponadto dostęp użytkownika do danych jest możliwy dopiero po ich analizie maszynowej i automatycznej.

Adresaci działań marketingowych

Jeżeli Użytkownik jest adresatem działań marketingowych, zbieramy jego dane osobowe w celu dostarczania mu zindywidualizowanych wiadomości, informacji, eventów i ofert, w ten sposób podnosząc opinię Użytkownika o współpracy z firmą Grundfos.

W skład gromadzonych danych osobowych wchodzą, między innymi:

 • Dane osobowe, np.: imię i nazwisko Użytkownika, jego podpis, preferencje językowe itd.
 • Dane kontaktowe, np.: adres domowy (lub adres do pracy) Użytkownika, jego kraj zamieszkania / obszar geograficzny, numer telefonu, adres e-mail, itd.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia, np.: branża Użytkownika, jego funkcja, pracodawca, relacje z innymi podmiotami (np. dystrybutorami lub firmami monterskimi), obszary zainteresowań itd.
 • Informacje na temat interakcji z Użytkownikiem, jak np. zgoda Użytkownika na otrzymywanie materiałów marketingowych, skuteczność działań marketingowych (np.: kliknięcia Użytkownika, otwarcia, kanały itd.), preferencje marketingowe, wyszukiwania produktów, zainteresowania, informacje na temat wizyt sprzedażowych, udziału w akcjach handlowych lub targach itd.
 • Dane dotyczące udziału w programach i konkursach lojalnościowych / z nagrodami, np.: dane dotyczące ilości zebranych punktów i sposobów ich zdobywania, sposobów wydawania tych punktów, zdobytych nagród i wyróżnień, ilości przedmiotów wygranych na aukcjach lub losów w losowaniach, odpowiedzi w quizach, udziału w grach itd.
 • Aktywność na odpowiednich platformach stron trzecich, np.: aktywność w mediach społecznościowych (za zgodą i według ustawień Użytkownika w tychże mediach społecznościowych) oraz na platformach naszych partnerów biznesowych.
 • Badanie opinii klientów i dane dotyczące satysfakcji klienta, jak np. odpowiedzi w badaniach opinii klientów, (jeżeli nie są to badania anonimowe), informacje zwrotne przesyłane do firmy Grundfos lub jej pracowników itd.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy do przesyłania mu materiałów marketingu bezpośredniego, a także do zapewnienia, by materiały marketingowe były dostosowane do zainteresowań Użytkownika i konkretnych okoliczności, jak szczegółowo wyłożono powyżej. Główna zasada polega na tym, że zbieramy dane osobowe Użytkownika bezpośrednio od niego np. wówczas, gdy Użytkownik przekazuje nam swoje dane kontaktowe i zgłasza chęć otrzymywania materiałów marketingowych. Możemy również odbierać dane osobowe od Użytkownika lub od jego pracodawcy, gdy funkcjonuje on, jako klient (patrz: „Klienci”) bądź z ofert firmy Grundfos (np. na produkty, aplikacje lub usługi w chmurze obliczeniowej) oraz wykorzystywanych przez Użytkownika stron internetowych firmy Grundfos (patrz: „Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos” oraz „Osoby odwiedzające strony internetowe”). Wreszcie, możemy odbierać dane osobowe od stron trzecich, np. z platform mediów społecznościowych, ze stron internetowych, od partnerów biznesowych firmy Grundfos, czy też ze źródeł publicznie dostępnych.

Oprócz przesyłania materiałów marketingowych i personalizowania otrzymywanych przez Użytkownika materiałów marketingowych, wykorzystujemy jego dane osobowe dla celów wewnętrznych firmy Grundfos, w tym do:

 • zarządzania sukcesem klienta, tzn. do monitorowania i analizowania klienta, do zarządzania klientem oraz do obsługi klienta w ramach pełnego cyklu relacji z klientem;
 • optymalizacji usług marketingowych, np. poprzez analizę wymagań klienta w zakresie reklamy celowanej lub poprzez przesyłanie Użytkownikowi informacji na temat usług/ produktów uzupełniających na istniejące portfolio Użytkownika;
 • optymalizacji i rozwoju usług wsparcia;
 • szkolenia pracowników firmy Grundfos, np. w zakresie obsługi klienta lub sprzedaży;
 • usuwania błędów i serwisu technicznego;
 • przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. przepisów dotyczących marketingu i przepisów o ochronie danych;
 • rozwiązywania sporów, egzekwowania uzgodnień umownych, ustanawiania i egzekwowania roszczeń prawnych oraz bronienia się przed nimi.

W ramach realizacji powyższych celów oraz dla ogólnego wsparcia relacji z klientami, zestawiamy i wzbogacamy odbierane i gromadzone przez nas dane, a także wykorzystujemy procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Patrz: rozdział „Procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji” poniżej. Oznacza to na przykład, że dane przechowywane w naszym oprogramowaniu CRM do zarządzania relacjami z klientami są zestawiane z danymi z naszych systemów marketingowych (patrz: „Klienci”), lub że możemy zestawiać dane marketingowe z danymi dotyczącymi korzystania z naszych produktów i ofert (patrz: „Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos”), lub że dane te są wzbogacane danymi pochodzącymi od stron trzecich, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. Dane możemy również zestawiać w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos.

Klienci

Gdy Użytkownik jest klientem firmy Grundfos lub gdy pracuje w spółce będącej klientem firmy Grundfos, zbierane dane osobowe wykorzystujemy do zapewnienia Użytkownikowi lub jego pracodawcy możliwie najlepszych doświadczeń we współpracy z firmą Grundfos, zwiększając w ten sposób wartość użytkową dla Klienta.

W skład gromadzonych danych osobowych wchodzą, między innymi:

 • Dane osobowe, np.: imię i nazwisko użytkownika, jego podpis, preferencje językowe, nagrania audio/ video oraz zdjęcia Użytkownika (w przypadku wsparcia zdalnego) itd.
 • Dane kontaktowe, jak np. adres domowy (lub adres do pracy) Użytkownika, jego kraj zamieszkania / obszar geograficzny, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia, np.: branża Użytkownika, jego funkcja, pracodawca, relacje z innymi podmiotami (np. dystrybutorami lub firmami monterskimi), obszary zainteresowań itd.
 • Informacje dotyczące sprzedaży, w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, jak np. korespondencja elektroniczna, informacje na temat wizyt sprzedażowych, udziału w akcjach handlowych lub targach, udziału w seminariach internetowych, zamówień oczekujących lub aktywnych subskrypcji, historii zakupów / zamówień, historii subskrypcji, historii ofert cenowych, adresów dostaw, rabatów i zachęt finansowych itd.
 • Informacje dotyczące sprzedaży produktów, gwarancji i serwisu, w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, np.: zainstalowana baza sprzętowa, daty instalacji, status gwarancji, gwarancje rozszerzone, informacje dotyczące napraw i serwisu, w tym status serwisowania, wizyty serwisowe itd.
 • Informacje dotyczące wykorzystania urządzeń i ich statusu, w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe i w jakim może to się wiązać z Użytkownikiem, jako klientem, np.: przepływ i ciśnienie wody, odprowadzanie wody i ścieków, zużycie energii, temperatura, inne dane dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych urządzeń, raporty o usterkach, status serwisowania, planowe wizyty serwisowe, logowania użytkowników itd.
 • Korzystanie z aplikacji, ofert i stron internetowych, w zakresie, w jakim może to się wiązać z Użytkownikiem, jako klientem, np.: interakcje Użytkownika z funkcjami różnych aplikacji i usług (w tym korzystanie z ich cech, wyszukiwanie produktów, wizyty na danej stronie, czas spędzony na stronach, wykonane kliknięcia lub dotknięcia, dane wprowadzane pisemnie, historia logowania użytkowników itd.), zdolności przyłączeniowe urządzeń, dane dotyczące poziomów aktywności (nieaktywności) w kontekście ofert, dzienniki zdarzeń, raporty tworzone lub udostępniane, dane dotyczące pobranych/ zainstalowanych aplikacji lub programów, adres IP, dane dotyczące wydajności, dane diagnostyczne i statystyczne, dane dotyczące wersji, rodzaj urządzenia Użytkownika, jego system operacyjny i inne specyfikacje, dane dotyczące poważnych awarii („crash data”), przewoźnika sieciowego itd.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta, np.: dane wpisywane do formularzy kontaktowych i samoobsługowych, rejestry udziału w czatach z naszym personelem wsparcia klienta, ID osoby zgłaszającej, nagrania audio zgłoszeń (ewentualnie za zgodą Użytkownika, zależnie od okoliczności) lub notatki służbowe ze zgłoszeń, czas składania zgłoszeń, korespondencja z firmą Grundfos itd.
 • Dane dotyczące udziału w programach i konkursach lojalnościowych / z nagrodami, np.: dane dotyczące ilości zebranych punktów i sposobów ich zdobywania, sposobów wydawania tych punktów, zdobytych nagród i wyróżnień, ilości przedmiotów wygranych na aukcjach lub losów w losowaniach, odpowiedzi w quizach, udziału w grach itd.
 • Dane dotyczące uczestnictwa w sieciach lub społecznościach organizowanych lub wspomaganych przez firmę Grundfos, np.: szczegóły interakcji Użytkownika z firmą Grundfos lub z innymi uczestnikami w takich kontekstach oraz dane konieczne dla wspomagania przedmiotowych sieci/ społeczności.
 • Informacje finansowe i/lub dotyczące transakcji w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, np.: dane do faktury, dane bankowe, informacje dotyczące kart kredytowych lub debetowych, informacje od agencji kredytowych itd.
 • Dane dotyczące wizyt w firmie Grundfos lub gdzie indziej w zakresie, w jakim jesteśmy gospodarzem wizyty Użytkownika lub w inny sposób umożliwiamy jego wizyty i podróże w kontekście firmy Grundfos, np.: przyczyny wizyt odbywanych przez Użytkownika oraz, jeżeli ma to zastosowanie, wymogi dotyczące diety, zakwaterowanie, trasa podróży, kopia paszportu (w razie potrzeby), adres domowy (w razie potrzeby), kontakty awaryjne, czy też zdjęcia indywidualne i grupowe itd.
 • Aktywność na stosownych platformach stron trzecich, np.: aktywność w mediach społecznościowych (za zgodą Użytkownika i w zgodności z jego ustawieniami w tychże mediach społecznościowych) oraz na platformach naszych partnerów biznesowych.
 • Dane dotyczące badań opinii klientów oraz satysfakcji klienta, np.: odpowiedzi w badaniach opinii klientów, informacje zwrotne przesyłane do firmy Grundfos lub jej pracowników itd.

Wyżej wymienione dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, w jakim będzie to stosowne dla relacji z Użytkownikiem jako klientem oraz dla interakcji Użytkownika z firmą Grundfos. Główna zasada polega na tym, że zbieramy dane osobowe Użytkownika bezpośrednio od niego lub jego pracodawcy / współpracowników, np. wówczas, gdy Użytkownik przekazuje nam swoje dane kontaktowe lub kupuje od nas produkty/ usługi. Możemy również zbierać dane osobowe z ofert firmy Grundfos (np. na produkty, aplikacje lub usługi w chmurze obliczeniowej) i wykorzystywanych przez Użytkownika stron internetowych firmy Grundfos (dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziałach: „Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos” oraz „Osoby odwiedzające strony internetowe”), lub w oparciu o nasze materiały marketingowe odebrane przez Użytkownika (patrz: „Adresaci działań marketingowych”). Wreszcie, możemy odbierać dane osobowe od stron trzecich, jak np. z platform mediów społecznościowych, ze stron internetowych, od partnerów biznesowych firmy Grundfos, czy też ze źródeł publicznie dostępnych.

Wykorzystujemy dane osobowe np. do personalizowania naszych ofert, podnoszenia jakości serwisu i usług wsparcia dla Urządzeń firmy Grundfos posiadanych przez Użytkownika, a także podnoszenia funkcjonalności ofert firmy Grundfos. Innymi słowy, wykorzystujemy i analizujemy dane osobowe dla zbudowania zindywidualizowanego doświadczenia klienta u Użytkownika w oparciu o jego preferencje i interakcje z firmą Grundfos oraz dla ciągłego ulepszania ofert firmy Grundfos. Ponadto, dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy dla celów wewnętrznych firmy Grundfos, w tym do:

 • zarządzania sukcesem klienta, tzn. do monitorowania i analizowania klienta, do zarządzania klientem oraz do obsługi klienta w ramach pełnego cyklu relacji z klientem;
 • optymalizacji działań sprzedażowych i marketingowych, np. poprzez analizę wymagań klienta w zakresie reklamy celowanej lub poprzez przesyłanie Użytkownikowi informacji na temat usług/ produktów uzupełniających na istniejące portfolio Użytkownika;
 • optymalizacji i rozwoju usług wsparcia;
 • w celach komunikacyjnych, np. do wywiadów z klientami i relacjonowanych przez nich historii;
 • szkolenia pracowników firmy Grundfos, np. w zakresie obsługi klienta lub sprzedaży;
 • usuwania błędów i serwisu technicznego;
 • planowania i realizacji relacji kontraktowych z klientami oraz do zarządzania tymi relacjami, w tym w obszarze administracji i księgowości;
 • zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
 • przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. do kontroli eksportowo-celnej oraz monitorowania podmiotów objętych sankcjami;
 • rozwiązywania sporów, egzekwowania uzgodnień umownych, ustanawiania i egzekwowania roszczeń prawnych oraz bronienia się przed nimi.

W ramach realizacji powyższych celów oraz dla ogólnego wsparcia relacji z klientami zestawiamy i wzbogacamy odbierane i gromadzone przez nas dane, a także wykorzystujemy procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Patrz: rozdział „Procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji” poniżej. Oznacza to na przykład, że dane przechowywane w naszym oprogramowaniu CRM do zarządzania relacjami z klientami są zestawiane z danymi z naszych systemów marketingowych, lub że możemy zestawiać dane sprzedażowe z danymi dotyczącymi korzystania z produktów, lub że dane są wzbogacane danymi pochodzącymi od stron trzecich, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. Dane możemy również łączyć w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. w celu monitorowania podmiotów objętych sankcjami.

Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos

Jeżeli Użytkownik jest właścicielem lub użytkownikiem oferty cyfrowej lub aplikacji firmy Grundfos, w tym fizycznych produktów z funkcjonalnością inteligentną, lub jeżeli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem w firmie Grundfos (ma utworzone konto Grundfos), wówczas możemy zbierać dane osobowe Użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie dane związane z produktami i usługami/ aplikacjami będą „danymi osobowymi” według przepisów RODO. Danymi osobowymi będą tylko dane, jakie mogą być związane z Użytkownikiem jako osobą, której te dane dotyczą.

W skład gromadzonych danych osobowych wchodzą, między innymi:

 • Dane osobowe, np.: imię i nazwisko użytkownika, jego ID/ login i hasło, preferencje językowe, nagrania audio/ video i zdjęcia Użytkownika (w przypadku wsparcia zdalnego) itd.
 • Dane kontaktowe, np.: adres domowy (lub adres do pracy) Użytkownika, jego kraj zamieszkania / obszar geograficzny, numer telefonu, adres e-mail, itd.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia, np. pracodawca Użytkownika / spółka, obszary zainteresowań, stanowisko / funkcja służbowa itd.
 • Informacje dotyczące sprzedaży, w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe i w jakim może to się wiązać z Użytkownikiem, np.: zamówienia oczekujące lub aktywne subskrypcje, historia zakupów / zamówień, historia subskrypcji, adresy dostaw, rabaty i zachęty finansowe itd.
 • Informacje dotyczące sprzedaży produktów, gwarancji i serwisu, np.: zainstalowana baza sprzętowa (rodzaje urządzeń i ich numery seryjne, adres instalacji), daty instalacji, status gwarancji, gwarancje rozszerzone, informacje dotyczące napraw i serwisu w tym status serwisowania i wizyty serwisowe itd.
 • Informacje dotyczące wykorzystania urządzeń i ich statusu, w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, np.: przepływ i ciśnienie wody, odprowadzanie wody i ścieków, zużycie energii, temperatura, inne dane dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych urządzeń, raporty o usterkach, status serwisowania, planowe wizyty serwisowe, logowania użytkowników, itd.
 • Korzystanie z aplikacji i ofert, np.: interakcje Użytkownika z funkcjami różnych aplikacji lub usług (w tym korzystanie z ich cech, wyszukiwania produktów, wizyty na danej stronie, czas spędzany na stronach, wykonane kliknięcia lub dotknięcia, dane wprowadzane pisemnie itd.), zdolności przyłączeniowe urządzeń, dane dotyczące poziomów aktywności (nieaktywności) w kontekście ofert, dzienniki zdarzeń, raporty tworzone lub udostępniane, szczegóły pobranych / zainstalowanych aplikacji lub programów, adres IP, dane dotyczące wydajności, dane diagnostyczne i statystyczne, rodzaj urządzenia Użytkownika, jego system operacyjny i inne specyfikacje, dane dotyczące wersji, dane dotyczące poważnych awarii („crash data”), przewoźnika sieciowego itd.
 • Aktywność na platformach stron trzecich, np.: aktywność w mediach społecznościowych (za zgodą i według ustawień Użytkownika w tychże mediach społecznościowych) oraz na platformach naszych partnerów biznesowych (w związku z konkretnymi ofertami).
 • Dane dotyczące lokalizacji, np.: lokalizacja Użytkownika.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta, np.: dane wpisywane do formularzy kontaktowych i samoobsługowych, rejestry udziału w czatach z naszym personelem wsparcia klienta, ID osoby zgłaszającej, nagrania audio zgłoszeń (za zgodą Użytkownika) itd.
 • Dane dotyczące badań opinii klientów oraz satysfakcji klienta, np.: odpowiedzi na badania opinii klientów, informacje zwrotne przekazywane do firmy Grundfos lub jej pracowników itd

Wyżej wymienione dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, w jakim będzie to stosowne dla korzystania z naszych ofert przez Użytkownika oraz dla jego innych interakcji z firmą Grundfos. Zbieramy dane osobowe zarówno bezpośrednio od Użytkownika, jaki i poprzez z naszych ofert wykorzystywanych przez Użytkownika (w tym fizycznych produktów, aplikacji, usług w chmurze obliczeniowej, itd.) Przykładem danych osobowych odbieranych bezpośrednio od Użytkownika jest sytuacja, gdy po utworzeniu konta Użytkownika urządzeń firmy Grundfos, Użytkownik przekazuje nam swoje dane kontaktowe, ID/ login użytkownika, czy też informacje dotyczące jego pracodawcy. Użytkownik może też przekazywać nam szczegóły dodatkowe (opcjonalne), np. obszary swoich zainteresowań. Niektóre dane osobowe będą gromadzone tylko wówczas, gdy Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z konkretnych funkcji, np. z alarmów lub raportów, lub gdy Użytkownik połączy swoją aplikację / produkt z kontem Grundfos (gdzie łącza są opcjonalne). Wreszcie, możemy odbierać dane osobowe od stron trzecich, np. od partnerów biznesowych firmy Grundfos, przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę / uzdatniania wody lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Wykorzystujemy te dane osobowe, aby dostarczyć Użytkownikowi wartość dodatkową polegającą na personalizacji np. funkcjonalności, które mogą doprowadzić do optymalizacji zużycia wody u Użytkownika, wydajności energetycznej, serwisowania urządzeń, ustawienia alarmów dla Użytkownika, dostarczania raportów do Użytkownika itd. Krótko mówiąc, chcemy dostarczać Użytkownikowi wartościowe rozwiązania, a także ciągle udoskonalać te rozwiązania i podnosić opinię klienta o współpracy z naszą firmą. Gdy Użytkownik utworzy konto Grundfos, odbieramy jego dane osobowe w celu przesyłania mu ofert wymagających posiadania konta Grundfos (patrz również rozdziały: „Klienci” i „Adresaci działań marketingowych”), aby dostarczać Użytkownikowi spersonalizowane treści i sugestie oparte na preferencjach Użytkownika i jego interakcjach z firmą Grundfos oraz dla ciągłego ulepszania ofert firmy Grundfos i podnoszenia opinii Użytkownika o współpracy z naszą firmą.

Ponadto, wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika dla celów wewnętrznych firmy Grundfos, gdzie główne cele są następujące:

 • Zarządzanie sukcesem klienta, tzn. monitorowanie i analizowanie klienta, zarządzanie klientem oraz obsługa klienta w ramach pełnego cyklu relacji z klientem;
 • optymalizacja działań sprzedażowych i marketingowych w oparciu o znajomość zachowań użytkownika i wykorzystanie ofert;
 • optymalizacja i rozwijanie usług wsparcia;
 • cele komunikacyjne, np. wywiady z Użytkownikami i relacjonowane przez nich historie;
 • szkolenie pracowników firmy Grundfos, np. w zakresie obsługi klienta, pomocy technicznej lub sprzedaży;
 • usuwanie błędów i serwis techniczny;
 • planowanie i realizacja relacji kontraktowych z użytkownikami oraz zarządzanie tymi relacjami, w tym w obszarze administracji i księgowości;
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. w zakresie zgodności produktów z ustawodawstwem lub przepisami o ochronie danych;
 • rozwiązywanie sporów, egzekwowanie uzgodnień umownych, ustanawianie i egzekwowanie roszczeń prawnych oraz bronienie się przed nimi..

W ramach realizacji powyższych celów zestawiamy i wzbogacamy odbierane i gromadzone przez nas dane, a także wykorzystujemy procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Patrz: rozdział „Procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji” poniżej. Oznacza to na przykład, że możemy zestawiać dane z różnych produktów i aplikacji lub zestawiać dane sprzedażowe z danymi dotyczącymi korzystania z produktów (patrz: „Klienci” i „Adresaci działań marketingowych”), a także wzbogacać dane danymi otrzymanymi od stron trzecich lub danymi związanymi ze sztuczną inteligencja czy uczeniem maszynowym.

Dostawcy

Jeżeli Użytkownik lub jego pracodawca jest dostawcą firmy Grundfos czy też podwykonawcą dostawcy firmy Grundfos, możemy zbierać dane osobowe Użytkownika dla zapewnienia wydajnego i bezproblemowego przebiegu naszych relacji biznesowych.

W skład gromadzonych danych osobowych wchodzą, między innymi:

 • Dane osobowe, np.: imię i nazwisko Użytkownika, nazwa użytkownika/ login i hasło (w razie potrzeby), podpis, preferencje językowe itd.
 • Dane kontaktowe, np.: adres domowy (lub adres do pracy) Użytkownika, jego kraj zamieszkania / obszar geograficzny, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia, np.: branża Użytkownika, funkcja, pracodawca, relacje z innymi podmiotami, status pozwolenia na pracę, wykształcenie i ukończone szkolenia / dyplomy (jeżeli ma to zastosowanie) itd.
 • Informacje dotyczące dostawców w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, np.: korespondencja elektroniczna, historia współpracy dostawcy z firmą Grundfos, referencje, przeglądy wydajności, udział w akcjach handlowych lub targach itd.
 • Informacje finansowe i/lub dotyczące transakcji w zakresie, w jakim zawarte są w nich dane osobowe, np.: dane do faktury, dane bankowe, informacje od agencji kredytowych itd.
 • Dane dotyczące wizyt lub pracy w firmie Grundfos lub gdzie indziej w zakresie, w jakim jesteśmy gospodarzem wizyt Użytkownika lub w inny sposób umożliwiamy jego wizyty i podróże w kontekście firmy Grundfos, lub gdy Użytkownik świadczy pracę w zakładach firmy Grundfos lub w innych zakładach w imieniu firmy Grundfos, jak np. przyczyna wizyty odbywanej przez Użytkownika (w tym szczegóły zadania służbowego), a także, jeżeli ma to zastosowanie, wymogi żywieniowe, zakwaterowanie, trasa podróży, kopia paszportu (w razie potrzeby), adres domowy (w razie potrzeby), kontakty awaryjne, zdjęcia indywidualne i grupowe itd.
 • Dane dotyczące badań dostawców, np.: odpowiedzi z badań, informacje zwrotne przesyłane do firmy Grundfos lub jej pracowników itd.

Wyżej wymienione dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, w jakim będzie to stosowne dla relacji Użytkownika z dostawcą i interakcji Użytkownika z firmą Grundfos. Główna zasada polega na tym, że zbieramy dane osobowe Użytkownika bezpośrednio od Użytkownika lub od jego pracodawcy / współpracowników, np. wówczas, gdy Użytkownik przekazuje nam swoje dane kontaktowe lub gdy wchodzimy w relacje biznesowe z nim. Możemy również zbierać dane osobowe z naszych stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika (patrz: „Osoby odwiedzające strony internetowe”, a jeżeli Użytkownik posiada konto Grundfos, również „Użytkownicy ofert cyfrowych firmy Grundfos”). Wreszcie, możemy zbierać dane osobowe od stron trzecich, np. od partnerów biznesowych firmy Grundfos lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Wykorzystujemy dane osobowe do bieżącej współpracy, planowania, administracji, obsługi faktur itd. Wykorzystujemy też dane osobowe Użytkownika do zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. w zakresie sankcji lub inicjatyw dotyczących przeciwdziałania korupcji i prania pieniędzy lub przestrzegania polityki firmy Grundfos, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, jak również do zarządzania zobowiązaniami umownymi i do egzekwowania ich i/lub do ustanawiania i egzekwowania roszczeń prawnych bądź bronienia się przed nimi. Możemy zestawiać dane dla zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Grundfos, np. w celu monitorowania podmiotów objętych sankcjami lub zapewnienia przestrzegania naszego kodeksu postępowania przez dostawców.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez firmę Grundfos

W zgodności z przepisami o ochronie danych, stosujemy różne podstawy prawne przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych, zależnie od konkretnego kontekstu:

 • W niektórych przypadkach prosimy Użytkownika (RODO, art. 6(1)(a)) o zgodę np. na otrzymywanie od nas materiałów marketingu bezpośredniego (należy tu jednak zwrócić uwagę, że niektóre przepisy lokalne wymagają, by Użytkownik zgłosił sprzeciw, a nie zgodę) bądź prosimy Użytkownika o zgodę na korzystanie z ciasteczek na naszych stronach internetowych. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych przed cofnięciem zgody ani na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda Użytkownika.
 • Jeżeli Użytkownik jest klientem, użytkownikiem oferty cyfrowej, dostawcą firmy Grundfos lub użytkownikiem zarejestrowanym w firmie Grundfos, wówczas korzystanie przez nas z danych osobowych będzie często wymagane dla realizacji umowy z Użytkownikiem (w tym naszych Warunków Użytkowania i/lub wszelkich umów zawartych z pracodawcą Użytkownika) lub dla możliwości świadczenia usług na rzecz Użytkownika (RODO, art. 6(1)(b)). Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy umożliwiamy Użytkownikowi korzystanie z inteligentnych funkcjonalności pompy, gdy Użytkownik posiada dostęp do aplikacji lub usług w chmurze, gdy przetwarzamy informacje dotyczące klientów i dostawców w naszych systemach informatycznych dla zapewnienia możliwości zarządzania zobowiązaniami umownymi lub gdy bierzesz udział w wydarzeniu organizowanym przez nas. Jeżeli Użytkownik nie przekaże nam przedmiotowych danych osobowych, możemy nie mieć możliwości świadczenia Użytkownikowi konkretnej usługi (np. dostępu do aplikacji / strony internetowej lub korzystania z funkcjonalności inteligentnej).

 • Posiadamy wiele zobowiązań prawnych, jak zobowiązania księgowe / ewidencyjne, zobowiązania podatkowe i celne, zobowiązania w zakresie sankcji i kontroli eksportu itd. Dlatego przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, aby móc wywiązać się z tych zobowiązań (RODO, art. 6(1)(c)).
 • Wreszcie, w pewnych kontekstach przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów firmy Grundfos (RODO, art. 6(1)(f)). Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy wykorzystujemy dane z naszych ofert (na produkty, usługi, czy Rozwiązania Cyfrowe, jak np. aplikacje, czy usługi w chmurze obliczeniowej i strony internetowe) do analizy ich wykorzystania oraz do analizy zachowań / interakcji klientów, aby następnie tworzyć wartość dodaną zarówno dla naszych klientów / użytkowników, jak i firmy Grundfos, poprzez doskonalenie naszych ofert (cechy dodane, optymalizacja wydajności, personalizacja doświadczeń użytkownika we współpracy z naszą firmą, serwis techniczny itd.) Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach również wówczas, gdy wykorzystujemy dane do personalizowania naszych inicjatyw marketingowych, sprzedażowych i innych inicjatyw adresowanych do naszych klientów poprzez profilowanie, wybór kanałów marketingowych / sprzedażowych itd. Dzieje się tak na przykład również wówczas, gdy zapraszamy Użytkownika do udziału w badaniu opinii klientów lub gdy podejmujemy starania w zakresie ustanowienia i egzekwowania roszczeń prawnych bądź bronienia się przed nimi. Wszystkie kategorie wyżej wymienionych celów wewnętrznych oparte są na naszych uzasadnionych interesach, chyba, że wynikają one konkretnie z naszych umów lub zobowiązań prawnych. Te uzasadnione interesy nie są uważane za podrzędne w stosunku do interesów lub fundamentalnych praw i wolności Użytkownika, jako osoby, której te dane dotyczą – w tym zakresie podkreślamy, iż dążenie do realizacji naszych uzasadnionych interesów jest również na korzyść Użytkownika jako klienta, użytkownika, adresata działań marketingowych, dostawcy czy też osoby odwiedzającej strony internetowe. Jeżeli Użytkownik pragnie dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki jego dane osobowe są przetwarzane przez nas w ramach dążenia do realizacji naszych uzasadnionych interesów, prosimy o kontakt na poniższe dane kontaktowe.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w innym celu niż cel, w którym były one pierwotnie gromadzone, tylko wówczas, gdy będzie to konieczne dla wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (np. w razie konieczności przekazania sprawy do sądów lub organów ścigania), gdy Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie danych, lub gdy takie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w inny sposób.

 

Jak udostępniamy i przekazujemy dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to potrzebne dla realizacji celów opisanych powyżej. Głównymi kategoriami odbiorców danych osobowych są:

 • Inne spółki z Grupy Grundfos.
 • Partnerzy biznesowi firmy Grundfos (np. dostawcy, partnerzy w sprzedaży i marketingu (w tym platformy mediów społecznościowych), partnerzy w zakresie ofert cyfrowych i Internetu rzeczy (IoT), partnerzy logistyczni, organizatorzy eventów, klienci firmy Grundfos w odniesieniu do konkretnych ofert (np. przedsiębiorstwa dostarczające wodę, instalacje uzdatniania wody, przedsiębiorstwa ciepłownicze) itd.)
 • Dostawcy usług informatycznych i podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych w imieniu firmy Grundfos, np. w ramach usług hostingowych, wsparcia usług informatycznych, usług w chmurze obliczeniowej, usług z zakresu administrowania użytkownikami itd.
 • Inni odbiorcy wspierający działania biznesowe firmy Grundfos, np. konsultanci i doradcy firmy Grundfos, partnerzy w monitorowaniu podmiotów objętych sankcjami itd.
 • Inne upoważnione strony trzecie, które mogą potrzebować dostępu do danych osobowych lub usługi ich przechowywania, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone w obowiązujących przepisach (np. organa rządowe lub inne kompetentne instytucje publiczne, sądy, trybunały arbitrażowe, prawnicy itd.)

Danych osobowych Użytkownika nie sprzedajemy ani nie udostępniamy stronom trzecim, które nie mają z nimi związku.

W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza UE/EOG. Firma Grundfos zapewnia, że taki transfer danych osobowych będzie przeprowadzony w zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że każdy podmiot spoza państw UE/EOG (oraz spoza państw podlegających decyzji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony), który wejdzie w posiadanie danych osobowych Użytkownika, musi zapewnić odpowiedni poziom ochrony, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych UE. 

Jeżeli lokalizacja Użytkownika znajduje się poza UE/EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane do krajów UE/EOG lub w inny sposób poza kraj zamieszkania Użytkownika. Przy transgranicznym przesyłaniu danych dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z przepisami lokalnymi.

 

Procesy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Wykorzystujemy procesy profilowania (zautomatyzowane analizy lub prognozy oparte na profilach Użytkowników podobnych kategorii osób) oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, aby dostarczać Użytkownikowi treści i interakcje, które zapewniają wartość dodaną. Na przykład, mogą to być spersonalizowane oferty, reklamy i inne materiały marketingowe, które w naszej opinii będą miały większą wartość dla Użytkownika niż generyczne materiały marketingowe. Celem stosowania tych procesów może być również określenie, w jakim zakresie, kiedy i w jaki sposób powinniśmy prowadzić interakcje z Użytkownikiem, aby zoptymalizować jego doświadczenie klienta lub użytkownika, np. kiedy powinniśmy dostarczać Użytkownikowi stosowne materiały personalizujące jego stronę główną lub jego doświadczenie ze współpracy z Centrum Produktów Firmy Grundfos itd. Jak określono powyżej, oznacza to, że możemy wykorzystywać dane zawarte np. w naszym oprogramowaniu CRM do zarządzania relacjami z klientami wraz z danymi dotyczącymi historii zakupów, zastosowań produktów lub korzystania z innych ofert, historii serwisowej, wyszukiwań na naszej stronie internetowej, aktywności w mediach społecznościowych itd., aby uzyskać bardziej kompletny obraz zachowań Użytkownika i jego wymagań, jako klienta lub użytkownika.

W takim zakresie, w jakim będzie to możliwe, będziemy anonimizować i agregować dane w trakcie wykonywania naszych analiz i opracowywania statystyk.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu w innych okolicznościach. W zakresie, w jakim Użytkownik ten podlega decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, które wywołuje skutki prawne dotyczące Użytkownika lub które w podobnie istotny sposób wywiera wpływ na Użytkownika, Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji człowieka. Patrz: „Prawa Użytkownika” poniżej.

 

Zatrzymywanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez nas w celach określonych powyżej będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla określonego celu. Na przykład:

 • Po zgłoszeniu chęci założenia konta Grundfos, Użytkownik otrzymuje e-mail walidacji konta oraz nie więcej niż dwa e-maile przypominające. Jeżeli Użytkownik nie dokona walidacji swojego konta w ciągu 7 dni, jego dane osobowe zostaną usunięte. Ponadto, jeżeli Użytkownik będzie nieaktywny przez dwa lata (24 miesiące), wówczas jego konto Grundfos, wraz z jego danymi osobowymi, zostanie usunięte. Przed usunięciem konta Użytkownik otrzyma dwa e-maile przypominające po 23 miesiącach nieużytkowania.
 • Jeżeli Użytkownik bądź pracodawca Użytkownika jest klientem lub dostawcą, będziemy przechowywać dane kontaktowe Użytkownika tak długo, jak długo będzie trwać nasza aktywna relacja z Użytkownikiem. Gdy ta relacja przestanie być aktywna, dane osobowe będą utrzymywane przez dodatkowy okres czasu dla zapewnienia możliwości wznowienia tej relacji, jeżeli to będzie konieczne lub tak długo, jak będą wymagać obowiązujące przepisy i tak długo, jak będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania wszelkich pozostałych zobowiązań umownych.
 • Jeżeli Użytkownik był wcześniej użytkownikiem naszych ofert cyfrowych, możemy zatrzymywać jego dane osobowe przez rozsądny okres czasu po dezaktywacji, aby ułatwić wdrażanie i podnieść stopień użyteczności oferty cyfrowej, gdy Użytkownik zdecyduje się powrócić do oferty cyfrowej w okresie późniejszym. Termin zatrzymywania danych osobowych określimy w oparciu o realistycznie wyznaczony przez nas czas powrotu użytkowników.
 • Finansowe, transakcyjne, podatkowe/ celne i związane z przestrzeganiem przepisów dane osobowe (jak np. dane do faktury, płatności otrzymane lub zapłacone, wyniki monitorowania podmiotów objętych sankcjami itd.) będą utrzymywane tak długo, jak będą wymagać obowiązujące przepisy, lub tak długo, jak będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.
 • Zgłoszenia do naszej obsługi klienta oraz ID osób składających zgłoszenia będą przechowywane przez trzy miesiące. W celu prowadzenia ewidencji dokonanych zakupów i zawartych umów, dzienniki lub nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu w sytuacji, gdy Użytkownik zakupił produkt lub usługę telefonicznie.

W przypadku rozważania lub wszczęcia postępowań sądowych lub dyscyplinarnych, dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia takich postępowań z uwzględnieniem terminów potencjalnych apelacji, po czym będą one usuwane lub archiwizowane.

Z chwilą usunięcia danych osobowych, dane (w tym informacje dotyczące zachowań) mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację Użytkownika.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik zawsze posiada następujące prawa:

Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na działania związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, może wycofać zgodę w każdym czasie ze skutkiem następczym. Takie cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody lub przetwarzania danych na podstawie innej podstawy prawnej niż zgoda Użytkownika.

Zależnie od lokalizacji Użytkownika oraz na mocy obowiązujących przepisów, w tym RODO, Użytkownik może również korzystać z praw następujących:

Prawa dostępowe: Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy też nie, potwierdzenia miejsca ich przetwarzania, a także do złożenia wniosku o dostęp do jego danych osobowych. Informacje dostępowe obejmują między innymi: informacje o celach przetwarzania, o kategoriach danych osobowych, których to dotyczy, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Niemniej jednak, nie jest to prawo absolutne i interesy innych osób mogą mieć wpływ na ograniczenie praw dostępowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za następne kopie, których udostępnienia Użytkownik zażąda, możemy naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości, w oparciu o koszty administracyjne.

Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas sprostowania jego nieprawidłowych danych osobowych. Zależnie od celów przetwarzania, Użytkownik ma też prawo do uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika – i wówczas możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W tym przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będziemy mogli je przetwarzać jedynie w pewnych określonych celach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn odnoszących się do jego szczególnej sytuacji – lub tam, gdzie dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z marketingiem bezpośrednim – do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych – i w tym przypadku wymóg przetwarzania przez nas jego danych osobowych może przestać istnie.

Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Użytkownika, które Użytkownik przekazał nam w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie umożliwiającym ich maszynowe odczytywanie, a także do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do złożenia zażalenia: Jeżeli Użytkownik uważa, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo do złożenia zażalenia do organów nadzorczych, w szczególności w państwie członkowskim UE lub EOG, w którym Użytkownik mieszka, pracuje, lub w którym zaszło domniemane naruszenie. Prawo do złożenia zażalenia w miejscowych organach nadzorczych może również obowiązywać poza państwami UE/EOG, zależnie od lokalizacji Użytkownika.

 

Specjaliści do spraw ochrony danych i informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika oraz w przypadku, gdy Użytkownik chciałby dochodzić swoich prawa określonych powyżej, zapraszamy do kontaktu z firmą Grundfos Holding A/S: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

W przypadku, gdy właściwa miejscowo dla Użytkownika spółka handlowa firmy Grundfos jest współadministratorem danych wraz z firmą Grundfos Holding A/S, dane kontaktowe takiej lokalnej spółki handlowej można znaleźć tutaj.

Niektóre spółki z Grupy Grundfos posiadają wyznaczonych specjalistów do spraw ochrony danych (DPO). Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia w każdym czasie zmian i uzupełnień do niniejszej polityki prywatności. W zakresie, w jakim zmiany w polityce prywatności uważane będą za materialnie istotne, Użytkownik zostanie o nich powiadomiony, na przykład pocztą elektroniczną lub na naszej stronie internetowej. Obowiązująca w jakimkolwiek danym czasie polityka prywatności będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.