Użytkownicy końcowi

Szanowni Klienci firmy Grundfos,

Niniejszym przedstawiamy Państwu istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. W oparciu o nasze własne dochodzenie doszliśmy do wniosku, że możecie Państwo posiadać urządzenia, które w pewnych okolicznościach mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem podczas pracy.

Urządzenia, o których mowa, zostały wyprodukowane od tygodnia 1, 2017 r. do tygodnia 2 włącznie, 2018 r. Są to urządzenia następujące:

  • Grundfos UNILIFT AP 12, 1 fazowa

  • Grundfos UNILIFT AP 35, 1 fazowa

  • Grundfos UNILIFT AP 50, 1 fazowa

Zagrożenie stwarzają tylko wyżej wymienione pompy wykorzystywane do wszelkich zastosowań mobilnych. Chodzi tu np. o pompy używane do wypompowywania wody z ogrodowych oczek wodnych. Stwierdza się, że pompy już zainstalowane na instalacjach stałych są bezpieczne do dalszej eksploatacji na instalacjach stałych.

W prawej części tej strony można znaleźć łącza do listy urządzeń wadliwych oraz instrukcji ich identyfikowania. W ramach informacji uzupełniających, znajduje się tu także lista gotowych pytań i odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o kontakt z Serwisem firmy Grundfos i Partnerami Serwisowymi firmy Grundfos, patrz niżej.

W przypadku wątpliwości na temat danej instalacji nie wolno dotykać pompy ani systemu, jeżeli podłączone są do sieci.

Jeżeli posiadacie Państwo jedno z urządzeń wadliwych, należy natychmiast skontaktować się z firmą Grundfos lub z partnerem firmy Grundfos. Unikać używania tych urządzeń w zastosowaniach mobilnych aż do chwili poddania ich przeróbce. Firma Grundfos dokona przeróbki pomp wadliwych i pokryje związane z tym koszty.

Serdecznie przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności, lecz bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność są naszym najwyższym priorytetem.

 

Pobierz instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych

Pobierz

 

Pytania i odpowiedz

Przejdź do sekcji Q&A