Klient

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA 3 FAZOWYCH POMP ODWADNIAJĄCYCH UNILIFT APB ORAZ 3 FAZOWYCH STACJI PODNOSZĄCYCH MULTILIFT MSS FIRMY GRUNDFOS

Niniejszym informujemy, że ogłaszamy ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla 3 fazowych pomp odwadniających UNILIFT APB firmy Grundfos oraz 3 fazowych stacji podnoszących MULTILIFT MSS firmy Grundfos.

W oparciu o nasze własne dochodzenie doszliśmy do wniosku, że przy wystąpieniu pewnej liczby warunków urządzenia wadliwe mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem. Nie dotykać pompy lub stacji podnoszącej, jeżeli jest ona podłączona do sieci.

Ryzyko stwarzają tylko 3 fazowe pompy UNILIFT APB wyprodukowane od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r. oraz 3 fazowe pompy MULTILIFT MSS wyprodukowane od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r, gdyż inne modele zostały zaprojektowane inaczej niż modele wadliwe. Do identyfikacji urządzeń wadliwych proszę skorzystać z załączonych instrukcji.

Firma Grundfos zwraca się z pilną prośbą do Państwa o sprawdzenie, czy posiadacie 3 fazową pompę odwadniającą UNILIFT APB lub 3 fazową stację podnoszącą MULTILIFT MSS. Jeżeli tak, należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie, bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos w celu dokonania wymiany lub naprawy tych urządzeń.

Jeśli posiadacie Państwo urządzenia wyprodukowane w wyżej wymienione okresach:

  1. Nie dotykać pompy, jeżeli jest ona podłączona do sieci.

  2. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić urządzenie, należy odłączyć je od sieci zasilającej.

  3. Jeżeli nie wiecie, jak odłączyć pompę lub stację podnoszącą od sieci zasilającej, należy natychmiast skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie, bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos w celu przeprowadzenia kontroli oraz umówienia terminu dokonania wymiany lub naprawy tych urządzeń.

  4. Firma Grundfos dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany pompy 3 fazowej UNILIFT APB lub pompy 3 fazowej MULTILIFT MSS 3.

  5. W przypadku zastosowania mobilnego nie eksploatować pompy.

W przypadku dalszych pytań należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos lub z firmą, która zainstalowała urządzenie.

Serdecznie przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności, lecz bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność są naszym najwyższym priorytetem.

 

Pobierz instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych

Pobierz

 

Pytania i odpowiedzi

Przejdź do sekcji Q&A