01-09-2017

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa – wrzesień 2017 r.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 3 FAZOWE POMPY ODWADNIAJĄCE UNILIFT APB ORAZ 3 FAZOWE STACJE PODNOSZĄCE MULTILIFT MSS FIRMY GRUNDFOS

Firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa 3 fazowych pomp odwadniających UNILIFT APB wyprodukowanych od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r. oraz 3 fazowych stacji podnoszących MULTILIFT MSS wyprodukowanych od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r.

W pewnych okolicznościach urządzenia te stwarzają zagrożenie porażenia prądem. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest możliwie jak najszybsze przeprowadzenie identyfikacji, naprawy i/lub wymiany urządzeń wadliwych.

Niniejszym informujemy, że z uwagi na ryzyko porażenia prądem, prace przy identyfikacji, naprawie i wymianie urządzeń wadliwych powinni przeprowadzać tylko specjaliści.

Prosimy skorzystać z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej na temat kompleksowych działań, które powinny być podjęte przez:

Multilift MSS.11.3.2 (3 fazowy)

UNILIFT AP50B (3 fazowy/ 0,8 & 1,1 kW)