Pytania i odpowiedzi

DO UŻYTKU W POŁĄCZENIU Z OSTRZEŻENIEM DOTYCZĄCYM BEZPIECZEŃSTWA POMP 3 FAZOWYCH UNILIFT APB ORAZ POMP 3 FAZOWYCH MULTILIFT MSS

 

Q: Które urządzenia są wadliwe?

A: Jeżeli chodzi o pompy 3 fazowe UNILIFT APB, jest to seria urządzeń wyprodukowanych od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r.

P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

A: Jeżeli chodzi o 3 fazowe pompy MULTILIFT MSS, jest to seria urządzeń wyprodukowanych od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r.

P/N: Urządzenie kompletne: 97901027, 97901029, 98714824 (tylko Chiny), 97901061, 97901063, 98721203

Z następującymi zamontowanymi silnikami: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

Q: Jak ustalić, czy urządzenie jest wadliwe?

A: Poprzez sprawdzenie tabliczki znamionowej pompy lub silnika bądź poprzez sprawdzenie, czy numer urządzenia zgadza się z numerem podanym w specyfikacji. Przed przystąpieniem do takiego sprawdzenia należy upewnić się, że pompa lub stacja podnosząca jest odłączona od elektrycznej sieci zasilającej.

 

Q: Czy jest to poważne ostrzeżenie?

A: Tak. Urządzenia wadliwe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

 

Q: Co może się stać?

A: Urządzenia wadliwe w pewnych okolicznościach mogą porazić użytkowników prądem.

 

Q: Czy mogę korzystać z zainstalowanej pompy aż do czasu wymiany?

A: Tak, ale nie wolno dotykać pompy ani części metalowych połączonych z urządzeniem. Należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie, bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Pomp wykorzystywanych do zastosowań mobilnych nie wolno użytkować aż do czasu ich wymiany.

 

Q: Dlaczego tylko z wyżej wymienionego okresu?

A: Inne urządzenia z serii produkowanej poza omawianym okresem zostały zaprojektowane inaczej lub z innymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o wyłącznik zwarciowy.

 

Q: Jak można wyeliminować ryzyko?

A: Tylko poprzez naprawę lub wymianę urządzenia.

 

Q: Mamy pompę UNILIFT APB 3 fazową lub pompę MULTILIFT MSS 3 fazową. Co powinniśmy zrobić?

A: Podjąć natychmiastowe kroki. Nie dotykać pompy. Bezzwłocznie skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie, bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos i umówić się na naprawę lub wymianę. W razie wątpliwości zwrócić się o pomoc do firmy montażowej.

 

Q: Czy urządzenia wyprodukowane poza wyżej wymienionym okresem są bezpieczne?

A: Tak. W nowszych urządzeniach problem został usunięty, a urządzenia wyprodukowane poza wyżej wymienionym okresem są zaprojektowane inaczej.

 

Q: Kto może nam pomóc w przypadku niepewności oraz gdy potrzebujemy więcej informacji?

A: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos.

 

Q: Kto zapłaci za wymianę lub naprawa?

A: Grundfos pokryje wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą urządzeń wadliwych.

 

Q: Co powinniśmy zrobić, jeżeli mamy pompę, z której korzystamy tylko okazjonalnie i w zastosowaniach przenośnych?

A: Natychmiast wstrzymać eksploatację pompy i skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos w celu dokonania naprawy lub wymiany. Jeżeli pompa została zakupiona w sklepie internetowym, należy skontaktować się z firmą, która zainstalowała urządzenie, bądź z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym firmy Grundfos.