Hurtownie

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA 3 FAZOWYCH POMP ODWADNIAJĄCYCH UNILIFT APB ORAZ 3 FAZOWYCH STACJI PODNOSZĄCYCH MULTILIFT MSS FIRMY GRUNDFOS

Niniejszym informujemy, że ogłaszamy ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i prosimy o bezzwłoczną pomoc.

Firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla 3 fazowych pomp UNILIFT APB wyprodukowanych od tygodnia 49, 2016 do tygodnia 37, 2017 r. oraz 3 fazowych stacji podnoszących MULTILIFT MSS wyprodukowane od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r.

W oparciu o nasze własne dochodzenie doszliśmy do wniosku, że przy wystąpieniu pewnej liczby warunków, urządzenia wadliwe mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

Ryzyko stwarzają tylko urządzenia wyprodukowane w wyżej wymienionych okresach, gdyż pozostałe modele zostały zaprojektowane inaczej. W załączeniu instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych.

Ponieważ urządzenia te zostały w przeszłości sprzedane przez Was, niniejszym prosimy o bezzwłoczną pomoc w dopilnowaniu tego, aby wszystkie urządzenia wadliwe zostały zidentyfikowane, wymienione i/lub naprawione możliwie jak najszybciej.


Firma Grundfos zwraca się z pilną prośbą do Państwa, jako hurtowni, aby:

 • Wstrzymać sprzedaż urządzeń wadliwych i odesłać zapasy do firmy Grundfos. Urządzenia na zamianę dostarczymy Wam możliwie jak najszybciej.

 • Pomóc w identyfikacji już sprzedanych urządzeń wadliwych.

 • Skontaktować się z firmami monterskimi, korzystając z załączonego pisma. For the repair and replacement process, please see the detailed instructions below.

Jeżeli chodzi o proces naprawy lub wymiany, patrz: instrukcje szczegółowe poniżej.


Potrzebna jest nam Wasza pomoc:

Aby dotrzeć do wszystkich firm monterskich, które zakupiły nasze urządzenia, potrzebne jest nam Wasze wsparcie.

 1.  Proszę sprawdzić swoją wewnętrzną bazę danych pod kątem firm monterskich, które dokonały zakupu tych urządzeń

  Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819

  Grundfos MULTILIFT P/N: Urządzenie kompletne: 97901027, 97901029, 98714824 (tylko Chiny), 97901061, 97901063, 98721203

  Z następującymi zamontowanymi silnikami: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 2. Wysłać załączone pismo do odpowiednich firm monterskich. 

Alternatywnie, prosimy o przesłanie informacji kontaktowych do Państwa firmy monterskiej, abyśmy mogli skontaktować się z nią bezpośrednio, jeżeli takie rozwiązanie będzie dla Państwa wygodniejsze.


Działania naprawcze:

 1. Firma Grundfos wycofa, naprawi lub wymieni wszystkie 3 fazowe pompy UNILIFT APB wyprodukowane od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r. Usługa ta będzie nieodpłatna dla użytkownika końcowego, a Grundfos pokryje koszty związane z wymianą tych urządzeń.

  Jeżeli chodzi o 3 fazowe stacje podnoszące MULTILIFT MSS wyprodukowane od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r., Grundfos dokona naprawy lub wymiany silnika. Grundfos pokryje koszty związane z wymianą tych urządzeń.

 2. Firma Grundfos powiadamia stosowne organa, dystrybutorów, firmy monterskie i użytkowników końcowych, że urządzenia pochodzące z wyżej określonego okresu mogą w pewnych okolicznościach stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

 3. Ponadto firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa na odpowiednich stronach internetowych firmy Grundfos i innych kanałach komunikacyjnych, a także oferuje dalszą pomoc i dalsze informacje.

Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności, lecz bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność są naszym najwyższym priorytetem.

Proszę zwrócić uwagę, że z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pilny charakter sprawy, oczekujemy, że będąc naszym cenionym i zaufanym partnerem, podejmiecie bez wahania niezbędne kroki w celu rozwiązania tego problemu.

 

Pobierz instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych

Pobierz

 

Pytania i odpowiedzi

Przejdź do sekcji Q&A