8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

39 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA2 och appen GO Balance

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Medelsvår

1 Vilka ALPHA2 reglertyper bör aldrig användas i system med termostatventiler?

Fråga 2 av 8 Medelsvår

2 Har ALPHA2-pumpen den lägsta energiförbrukningen av alla små cirkulationspumpar på marknaden?

Fråga 3 av 8 Medelsvår

3 Vad används reglertyper med konstanttryck främst för med en ALPHA2?

Fråga 4 av 8 Medelsvår

4 Vilken är den främsta fördelen med att använda ALPHA Reader och appen Grundfos GO Balance vid injustering av pumpar i enfamiljshus?

Fråga 7 av 8 Medelsvår

7 Kan obalanserade värmesystem ge upphov till onödig energiförbrukning?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

8 AUTOADAPT är den mest effektiva reglertypen i hur stor andel av alla system?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 39 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA2 och appen GO Balance

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 39 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA2 och appen GO Balance testa denna gång

Correct
01.
Q: Vilka ALPHA2 reglertyper bör aldrig användas i system med termostatventiler?
A: Reglertyper med fasta varvtal
Correct
02.
Q: Har ALPHA2-pumpen den lägsta energiförbrukningen av alla små cirkulationspumpar på marknaden?
A: Ja
Correct
03.
Q: Vad används reglertyper med konstanttryck främst för med en ALPHA2?
A: Golvvärme
Correct
04.
Q: Vilken är den främsta fördelen med att använda ALPHA Reader och appen Grundfos GO Balance vid injustering av pumpar i enfamiljshus?
A: Injustering av alla radiatorerna kan utföras inom två timmar
Correct
05.
Q: Vad är ALPHA Reader?
A: En mobil enhet som du tar med dig till olika uppdrag
Correct
06.
Q: När du justerar in ett kombinerat radiator- och golvvärmesystem bör du alltid:
A:  Justera in alla radiatorer i systemet först
Correct
07.
Q: Kan obalanserade värmesystem ge upphov till onödig energiförbrukning?
A: Ja
Correct
08.
Q: AUTOADAPT är den mest effektiva reglertypen i hur stor andel av alla system?
A: Fler än 80 %