6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

32 - Industriell vattenbehandling

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 32 - Industriell vattenbehandling

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 32 - Industriell vattenbehandling testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är luftning?
A: En process som tillför syre till vattnet för att ta bort flyktiga beståndsdelar
Correct
Q: Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?
A: Sandfilter eller membranteknik
Correct
Q: Vilka är kortfattat grunderna inom vattenbehandling?
A: Ta bort eller lägga till innehåll
Correct
Q: Utöver processvatten har industrier en annan typ av vatten som behöver renas. Vilken?
A: Spillvatten
Correct
Q: Varför är det en bra idé att välja pumpar med inbyggda frekvensomformare?
A: Det kan bidra till minskad motorstorlek, optimera prestanda och skydda pumpen
Correct
Q: Varför är det viktigt att rena vatten som ska användas i industriella processer?
A: Vatten kan komma från en rad olika källor och kan innehålla bakterier, lösliga ämnen, partiklar, kemikalier eller andra oönskade ämnen