6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

32 - Industriell vattenbehandling

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 32 - Industriell vattenbehandling

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 32 - Industriell vattenbehandling testa denna gång

Correct
Q: Vad är luftning?
A: En process som tillför syre till vattnet för att ta bort flyktiga beståndsdelar
Correct
Q: Hur små partiklar kan en ultrafiltreringsanläggning ta bort?
A: Ned till 0,010 µm
Correct
Q: Varför är det viktigt att rena vatten som ska användas i industriella processer?
A: Vatten kan komma från en rad olika källor och kan innehålla bakterier, lösliga ämnen, partiklar, kemikalier eller andra oönskade ämnen
Correct
Q: Vilka är kortfattat grunderna inom vattenbehandling?
A: Ta bort eller lägga till innehåll
Correct
Q: Varför är det en bra idé att välja pumpar med inbyggda frekvensomformare?
A: Det kan bidra till minskad motorstorlek, optimera prestanda och skydda pumpen
Correct
Q: Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?
A: Sandfilter eller membranteknik