6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

32 - Industriell vattenbehandling

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

1 Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?

Fråga 2 av 6 Medelsvår

2 Hur små partiklar kan en ultrafiltreringsanläggning ta bort?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

4 Vad är problemet med att använda strypventiler för att minska flödet genom en pump med fast varvtal?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

6 Utöver processvatten har industrier en annan typ av vatten som behöver renas. Vilken?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 32 - Industriell vattenbehandling

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 32 - Industriell vattenbehandling testa denna gång

Correct
01.
Q: Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?
A: Sandfilter eller membranteknik
Correct
02.
Q: Hur små partiklar kan en ultrafiltreringsanläggning ta bort?
A: Ned till 0,010 µm
Correct
03.
Q: Varför är det viktigt att rena vatten som ska användas i industriella processer?
A: Vatten kan komma från en rad olika källor och kan innehålla bakterier, lösliga ämnen, partiklar, kemikalier eller andra oönskade ämnen
Correct
04.
Q: Vad är problemet med att använda strypventiler för att minska flödet genom en pump med fast varvtal?
A: Det slösar bort stora mängder energi och mycket pengar
Correct
05.
Q: Vad är luftning?
A: En process som tillför syre till vattnet för att ta bort flyktiga beståndsdelar
Correct
06.
Q: Utöver processvatten har industrier en annan typ av vatten som behöver renas. Vilken?
A: Spillvatten