6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

29 - Introduktion till temperaturreglering

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Avancerad

Vad är förhållandet mellan kapitalinvestering och driftkostnader för ett system för temperaturreglering?

Fråga 2 av 6 Avancerad

Vilken är den förväntade återbetalningstiden på en investering i systemoptimering?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 29 - Introduktion till temperaturreglering

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 29 - Introduktion till temperaturreglering testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är förhållandet mellan kapitalinvestering och driftkostnader för ett system för temperaturreglering?
A: 1:20
Correct
Q: Vilken är den förväntade återbetalningstiden på en investering i systemoptimering?
A: 1–5 år.
Correct
Q: Vilken belastningsprofil skulle tjäna mest på ett behovsstyrt reglersystem?
A: Lågt flöde med relativt få belastningstoppar under dagen.
Correct
Q: Vilket är det effektivaste och enklaste sättet att reglera system för uppvärmning, kylning eller frysning?
A: Intelligenta pumpar utrustade med temperatursensorer som mäter utloppstemperaturen och skickar signaler till pumpen för att reglera flödet efter behov – utan användning av ventiler.
Correct
Q: Vilka system för temperaturreglering har den största potentialen för optimering?
A: Trevägsventilreglerade system för temperaturreglering som anpassar driften efter belastningen.
Correct
Q: Hur har system för temperaturreglering vanligtvis reglerats?
A: Pumpar med konstant varvtal med strypventiler reglerar den mängd vatten som går in i värmeväxlaren.