6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

29 - Introduktion till temperaturreglering

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Avancerad

2 Hur förhindrar man att pumpar havererar när man transporterar varmvatten med en temperatur på långt över 120 °C?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 29 - Introduktion till temperaturreglering

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 29 - Introduktion till temperaturreglering testa denna gång

Correct
01.
Q: Varför är ammoniak ett effektivt kylmedel?
A: Ammoniak kan absorbera stora mängder värme när det förångas.
Correct
02.
Q: Hur förhindrar man att pumpar havererar när man transporterar varmvatten med en temperatur på långt över 120 °C?
A: Utrusta pumpen med dubbla axeltätningar eller luftkyld topp.
Correct
03.
Q: Hur har system för temperaturreglering vanligtvis reglerats?
A: Pumpar med konstant varvtal med strypventiler reglerar den mängd vatten som går in i värmeväxlaren.
Correct
04.
Q: Vilken belastningsprofil skulle tjäna mest på ett behovsstyrt reglersystem?
A: Lågt flöde med relativt få belastningstoppar under dagen.
Correct
05.
Q: Varför kräver ett kylsystem som använder propylenglykol som kylmedel pumpar med överdimensionerade motorer?
A: Viskositeten och densiteten för propylenglykol är högre än för kranvatten.
Correct
06.
Q: Vilket är det effektivaste och enklaste sättet att reglera system för uppvärmning, kylning eller frysning?
A: Intelligenta pumpar utrustade med temperatursensorer som mäter utloppstemperaturen och skickar signaler till pumpen för att reglera flödet efter behov – utan användning av ventiler.