6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

15 - Pumpdimensionering

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

1 Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

2 Vilka av följande parametrar bestäms av den mängd vatten som ska tillföras under högsäsongen?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

5 Identifiera de faktorer som inte behöver beaktas vid beräkningen av den totala uppfordringshöjden som krävs av pumpen

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 15 - Pumpdimensionering

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 15 - Pumpdimensionering testa denna gång

Correct
01.
Q: Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?
A: 15ppm
Correct
02.
Q: Vilka av följande parametrar bestäms av den mängd vatten som ska tillföras under högsäsongen?
A: Pumpens minsta storlek
Correct
03.
Q: Vilket av följande alternativ är sant om en centrifugalpump?
A: Om pumpen pumpar vid ett lägre flöde ger den en högre uppfordringshöjd.
Correct
04.
Q: Vilka är de två faktorer som bör säkerställas när den totala uppfordringshöjden för en grundvattenpump beräknas?
A: Det finns ingen sughöjd. Istället finns det en statisk vattennivå och nivåsänkningen måste adderas till lyfthöjden.
Correct
05.
Q: Identifiera de faktorer som inte behöver beaktas vid beräkningen av den totala uppfordringshöjden som krävs av pumpen
A: Pumpflöde
Correct
06.
Q: Ange vilka av följande påståenden som är sanna:
A: Nivåsänkningen är skillnaden mellan den statiska och den dynamiska vattennivån.