6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

15 - Pumpdimensionering

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Identifiera de faktorer som inte behöver beaktas vid beräkningen av den totala uppfordringshöjden som krävs av pumpen

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 15 - Pumpdimensionering

Uppnådda märken:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 15 - Pumpdimensionering testa denna gång

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: Vad är det som bestämmer pumpens minsta flöde?
A: Den mängd vatten som behöver tillföras grödorna under högsäsongen.
Correct
Q: Identifiera de faktorer som inte behöver beaktas vid beräkningen av den totala uppfordringshöjden som krävs av pumpen
A: Pumpflöde
Correct
Q: Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?
A: 15ppm
Correct
Q: Vilka är de två faktorer som bör säkerställas när den totala uppfordringshöjden för en grundvattenpump beräknas?
A: Det finns ingen sughöjd. Istället finns det en statisk vattennivå och nivåsänkningen måste adderas till lyfthöjden.
Correct
Q: Ange vilka av följande påståenden som är sanna:
A: Nivåsänkningen är skillnaden mellan den statiska och den dynamiska vattennivån.
Correct
Q: Vilket av följande alternativ är sant om en centrifugalpump?
A: Om pumpen pumpar vid ett lägre flöde ger den en högre uppfordringshöjd.