6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Hur stora potentiella energibesparingar kan uppnås när COMFORT med AUTOADAPT används?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

På vilken ledning/rör monteras pumpen?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Hur långt bort från varmvattenkällans utlopp måste temperatursensorn placeras?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med den digitala timerfunktionen?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Hur stora potentiella energibesparingar kan uppnås när COMFORT med AUTOADAPT används?
A: Ca 48 %
Correct
Q: På vilken ledning/rör monteras pumpen?
A: På returledningen
Correct
Q: Vad kan timerfunktionen användas för?
A: Den kan användas för att anpassa pumpens driftperioder
Correct
Q: Hur långt bort från varmvattenkällans utlopp måste temperatursensorn placeras?
A: Mellan 25 och 50 centimeter
Correct
Q: Hur tar man reda på vilket rör som är framledningen (tilloppet)?
A: Man spolar varmt vatten och känner med handen vilket rör som blir varmt
Correct
Q: Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med den digitala timerfunktionen?
A: WiFi-anslutning