6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

På vilken ledning/rör monteras pumpen?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Hur mycket elektricitet kan man spara i genomsnitt genom att använda driftläget AUTOADAPT?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Hur många temperatursensorer har Grundfos COMFORT med AUTOADAPT?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med den digitala timerfunktionen?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Hur stora potentiella energibesparingar kan uppnås när COMFORT med AUTOADAPT används?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Hur många liter rent vatten slösas bort per år i ett genomsnittligt hushåll med tre personer?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump testa denna gång

Correct
Q: På vilken ledning/rör monteras pumpen?
A: På returledningen
Correct
Q: Hur mycket elektricitet kan man spara i genomsnitt genom att använda driftläget AUTOADAPT?
A: 96%
Correct
Q: Hur många temperatursensorer har Grundfos COMFORT med AUTOADAPT?
A: Två
Correct
Q: Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med den digitala timerfunktionen?
A: WiFi-anslutning
Correct
Q: Hur stora potentiella energibesparingar kan uppnås när COMFORT med AUTOADAPT används?
A: Ca 48 %
Correct
Q: Hur många liter rent vatten slösas bort per år i ett genomsnittligt hushåll med tre personer?
A: 16 000 liter