6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

34 - Återvinning av industriellt spillvatten

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 34 - Återvinning av industriellt spillvatten

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 34 - Återvinning av industriellt spillvatten testa denna gång

Correct
Q: What type of content in water is reverse osmosis technology able to remove?
A: Dissolved solids
Correct
Q: Hur skulle du kategorisera livsmedels- och dryckesindustrin?
A: En industri med främst oorganisk belastning
Correct
Q: Vad är inte viktig information när du utformar en lämplig process för vattenåteranvändning?
A: Förstå vattenintaget
Correct
Q: Vad kan avlagringar leda till?
A: Ökad energiförbrukning
Correct
Q: Vad gör luftskurcykeln?
A: Den lossar partiklar som deponeras på utsidan av membranytan
Correct
Q: Varför är många industrier konservativa i sin inställning till vattenåteranvändning?
A: De är oroade över om tekniken fungerar