6 ecademy.test.questions ecademy.course.difficulty.advanced

ecademy.test.title

34 - Återvinning av industriellt spillvatten

ecademy.test.contains 6 ecademy.test.retaken.

ecademy.test.completecourse.

ecademy.test.starttest

ecademy.test.question 1 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Vad är syftet med FN:s mål 6 för hållbar utveckling?

ecademy.test.question 2 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Hur skulle du kategorisera livsmedels- och dryckesindustrin?

ecademy.test.question 3 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Varför är många industrier konservativa i sin inställning till vattenåteranvändning?

ecademy.test.question 4 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Vad är inte viktig information när du utformar en lämplig process för vattenåteranvändning?

ecademy.test.question 5 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Vad är porstorleken på tekniken med ultrafiltrering med membran?

ecademy.test.question 6 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Vad är avgörande för att säkerställa optimal filtrering?

ecademy.test.question 6 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

ecademy.test.happy

ecademy.test.submitcurrent.

ecademy.test.submit

ecademy.test.results

ecademy.test.congratulations 34 - Återvinning av industriellt spillvatten

ecademy.test.earnedbadges

ecademy.course.ratingHeadline

ecademy.course.ratingDescription

ecademy.test.continuetraining ecademy.test.gotomyecademy

ecademy.test.failedsorry 34 - Återvinning av industriellt spillvatten ecademy.test.failedthistime

ecademy.course.ratingHeadline

ecademy.course.ratingDescription

Correct
Q: Vad är syftet med FN:s mål 6 för hållbar utveckling?
A: Att göra vatten tillgängligt för alla
Correct
Q: Hur skulle du kategorisera livsmedels- och dryckesindustrin?
A: En industri med främst oorganisk belastning
Correct
Q: Varför är många industrier konservativa i sin inställning till vattenåteranvändning?
A: De är oroade över om tekniken fungerar
Correct
Q: Vad är inte viktig information när du utformar en lämplig process för vattenåteranvändning?
A: Förstå vattenintaget
Correct
Q: Vad är porstorleken på tekniken med ultrafiltrering med membran?
A: 0,01 mikrometer
Correct
Q: Vad är avgörande för att säkerställa optimal filtrering?
A: Konstant flöde