6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

35 - Pumparnas betydelse i kyltorn

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Vilket är det mest använda och tillgängliga sättet att ställa in din pump?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Hur mycket av de 30 % av vattnet som förloras till förångning kan du potentiellt spara genom att använda korrekt styrning?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Vilken funktion kan du använda för att starta eller stoppa fläkten i kyltornet?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 35 - Pumparnas betydelse i kyltorn

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 35 - Pumparnas betydelse i kyltorn testa denna gång

Correct
Q: Vilket är det mest använda och tillgängliga sättet att ställa in din pump?
A: Appen Grundfos GO Remote
Correct
Q: Vad gör hysteresbandet?
A: Den avgör hur låg temperaturen kan vara innan fläkten slutar att arbeta
Correct
Q: Hur hjälper Grundfos iSOLUTIONS pumpen att styra kyltornet?
A: Genom variabelt varvtal och start/stopp-funktioner
Correct
Q: Hur mycket av de 30 % av vattnet som förloras till förångning kan du potentiellt spara genom att använda korrekt styrning?
A: 20%
Correct
Q: Vad är det huvudsakliga syftet med ett kyltorn?
A: Att överföra värme från kylvattnet till luften genom förångning
Correct
Q: Vilken funktion kan du använda för att starta eller stoppa fläkten i kyltornet?
A: Funktionen överskridet gränsvärde