Transport av Spillvatten

18 - Transport av Spillvatten

Detta avsnitt tar dig med under jorden med fokus på spillvattenbrunnar och hur man säkerställer optimal prestanda genom en korrekt dimensionering och konstruktion.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:06:52

Spillvattentyper och rätt val av pump

Förstå de olika typerna av spillvatten och vilken pump som ska väljas för att hantera respektive typer.

00:07:35

Dimensionering av spillvattenbrunnar

I det här avsnittet går vi igenom hur du dimensionerar en spillvattenbrunn optimalt och ger några praktiska beräkningsexempel.

00:06:10

En närmere studie av brunnens komponenter och installationsprocessen

Låt oss ta en titt inuti en spillvattenbrunn med särskilt fokus på nivågivare.

Hur s-tube-pumphjulet hjälper till att motverka spillvattenutmaningarna

Vi går igenom hur Grundfos S-tube-pumphjulet kan uppfylla olika utmaningar genom en innovativ konstruktion.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig