8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

18 - Transport av Spillvatten

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 18 - Transport av Spillvatten

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 18 - Transport av Spillvatten testa denna gång

Correct
Q: Vad är den största nackdelen med överdimensionering av en spillvattenbrunn?
A: Spillvattnet blir kvar för länge i brunnen, vilket leder till sedimentering.
Correct
Q: Vad är syftet med startvippan?
A: Den aktiverar pumpen när vattnet når denna nivå.
Correct
Q: Vilka är de huvudsakliga fördelarna med S-tube®-pumphjulet?
A: Den erbjuder både utmärkt effektivitet och stort fritt genomlopp.
Correct
Q: Vilken är en av de viktigaste utmaningarna för allmännyttan idag vad gäller transport av spillvatten?
A: Lägre vattenförbrukning har ändrat spillvattnets sammansättning, som nu har en högre andel av torrsubstans än tidigare.
Correct
Q: Vad gör S-tube®-pumphjulet praktiskt taget igensättningsfritt?
A: Den utmärkta hydrauliska effektiviteten och det stora fria genomloppet
Correct
Q: Vad kan vara orsaken till att en spillvattenpumplösning kräver ett stort fritt genomlopp?
A: Behovet av högt flöde och/eller en hög halt av fasta ämnen.
Correct
Q: Kan en avloppsvattenpump hantera alla typer av spillvatten?
A: Ja, om pH-värdet ligger inom 4–9 och max. torrsubstans är 3 till 5 %
Correct
Q: Vad är dräneringsvatten?
A: Spillvatten utan toalettavfall eller föroreningar som papper, bindor och textilfibrer.