8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

18 - Transport av Spillvatten

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 18 - Transport av Spillvatten

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 18 - Transport av Spillvatten testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilka är fördelarna med en pumpstation med en separat ventilkammare?
A: Den medger att service och underhåll av ventilerna kan utföras utan mänsklig interaktion i själva brunnen.
Correct
Q: Vilka är de huvudsakliga fördelarna med S-tube®-pumphjulet?
A: Den erbjuder både utmärkt effektivitet och stort fritt genomlopp.
Correct
Q: Vad är parallelldrift?
A: När två eller flera pumpar arbetar samtidigt sida vid sida.
Correct
Q: Vad kan vara orsaken till att en spillvattenpumplösning kräver ett stort fritt genomlopp?
A: Behovet av högt flöde och/eller en hög halt av fasta ämnen.
Correct
Q: Vad gör S-tube®-pumphjulet praktiskt taget igensättningsfritt?
A: Den utmärkta hydrauliska effektiviteten och det stora fria genomloppet
Correct
Q: Vad är syftet med startvippan?
A: Den aktiverar pumpen när vattnet når denna nivå.
Correct
Q: Varför är det viktigt att avståndet mellan start- och stoppnivån inte är för långt?
A: Om avståndet är för långt minskar antalet cykler vilket kan orsaka sedimentering eftersom vattnet stannar i brunnen under för lång tid.
Correct
Q: Hur långt under marknivån måste grenröret – eller utsläppsröret – installeras?
A: Det beror på lokala bestämmelser men normalt 1 meter ned.