6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

21 - Vattendistribution

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Avancerad

Vad är placerat i kritiska tryckpunkter i distributionsnätverket för att upprätta DDD (Demand Driven Distribution)?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 21 - Vattendistribution

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 21 - Vattendistribution testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Hur skapas en DMA?
A: Genom att stänga ventiler inom rörnätverket för distribution för att skapa en zon och installera flödesmätare där ventiler lämnas öppna för att registrera den vattenvolym som levereras och tas bort från DMA
Correct
Q: Vad är placerat i kritiska tryckpunkter i distributionsnätverket för att upprätta DDD (Demand Driven Distribution)?
A: Sensorer som loggar data
Correct
Q: Vad är ett resultat av tryckzonindelning?
A: Huvudpumpstationen och större delen av nätverket arbetar vid ett mycket lägre tryck
Correct
Q: Vad står DMA för?
A: Distriktmätningsområde
Correct
Q: Vad händer med styrventilen om nätverkstrycket blir för lågt?
A: Styrventilen öppnas för att upprätthålla lägsta nätverkstryck
Correct
Q: Hur kan ett vattentorn behållas utan att påverka trycket som krävs i nätverket?
A: Använda en liten tryckstegringspump för att leverera vatten till tanken och en tvåvägs hydrauliskt manövrerad styrventil för att ta bort vatten från tanken