8 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

21 - Vattendistribution

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Grundläggande

Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?

Fråga 2 av 8 Grundläggande

Vad är unikt med den algoritm som används för att hantera trycket med DDD (Demand Driven Distribution)?

Fråga 3 av 8 Grundläggande

Vad gör DMA det lättare att lokalisera?

Fråga 6 av 8 Grundläggande

Vad kallas vår systemlösning från Grundfos för intelligent pumpning?

Fråga 8 av 8 Grundläggande

Vilket är det mest effektiva sättet att använda ett vattendistributionssystem?

Fråga 8 av 8 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 21 - Vattendistribution

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 21 - Vattendistribution testa denna gång

Correct
Q: Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?
A: En tryckstegringspump eller tryckregistreringsventil
Correct
Q: Vad är unikt med den algoritm som används för att hantera trycket med DDD (Demand Driven Distribution)?
A: Den är självlärande
Correct
Q: Vad gör DMA det lättare att lokalisera?
A: Läckage
Correct
Q: Vad står DMA för?
A: Distriktmätningsområde
Correct
Q: Vad är ett resultat av tryckzonindelning?
A: Huvudpumpstationen och större delen av nätverket arbetar vid ett mycket lägre tryck
Correct
Q: Vad kallas vår systemlösning från Grundfos för intelligent pumpning?
A: Demand Driven Distribution (DDD)
Correct
Q: Vad händer med styrventilen om nätverkstrycket blir för lågt?
A: Styrventilen öppnas för att upprätthålla lägsta nätverkstryck
Correct
Q: Vilket är det mest effektiva sättet att använda ett vattendistributionssystem?
A: Använda ett styrsystem för proportionellt tryck