8 frågor Avancerad

ECADEMY-test

21 - Vattendistribution

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Avancerad

1 Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?

Fråga 2 av 8 Avancerad

2 Vad är unikt med den algoritm som används för att hantera trycket med DDD (Demand Driven Distribution)?

Fråga 3 av 8 Avancerad

3 Vad är placerat i kritiska tryckpunkter i distributionsnätverket för att upprätta DDD (Demand Driven Distribution)?

Fråga 5 av 8 Avancerad

5 Vad gör DMA det lättare att lokalisera?

Fråga 7 av 8 Avancerad

7 Vilket är det mest effektiva sättet att använda ett vattendistributionssystem?

Fråga 8 av 8 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 21 - Vattendistribution

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 21 - Vattendistribution testa denna gång

Correct
01.
Q: Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?
A: En tryckstegringspump eller tryckregistreringsventil
Correct
02.
Q: Vad är unikt med den algoritm som används för att hantera trycket med DDD (Demand Driven Distribution)?
A: Den är självlärande
Correct
03.
Q: Vad är placerat i kritiska tryckpunkter i distributionsnätverket för att upprätta DDD (Demand Driven Distribution)?
A: Sensorer som loggar data
Correct
04.
Q: Vad är det övergripande syftet med ett vattentorn?
A: Att hålla vattnet i distributionsnätverkets rör trycksatt
Correct
05.
Q: Vad gör DMA det lättare att lokalisera?
A: Läckage
Correct
06.
Q: Hur skapas en DMA?
A: Genom att stänga ventiler inom rörnätverket för distribution för att skapa en zon och installera flödesmätare där ventiler lämnas öppna för att registrera den vattenvolym som levereras och tas bort från DMA
Correct
07.
Q: Vilket är det mest effektiva sättet att använda ett vattendistributionssystem?
A: Använda ett styrsystem för proportionellt tryck
Correct
08.
Q: Vad är ett resultat av tryckzonindelning?
A: Huvudpumpstationen och större delen av nätverket arbetar vid ett mycket lägre tryck