Artikel

Driftsrisker i ett tryckstegringssystem

Dålig styrning av tryckstegringen kan skada pumparna och orsaka läckage i rörledningarna. Med tiden kan detta resultera i för hög vattenförbrukning, stigande kostnader och till och med översvämningar inomhus. Men det finns ett sätt att ta kontroll och undvika dessa risker i ett tryckstegringssystem – SCALA-pumpar.

Titta på videon och se hur du kan undvika dessa driftsrisker i ett tryckstegringssystem för hushållDriftsrisker i ett tryckstegringssystem

Tryckstegringspumpar är inte byggda för att köras utan vatten. Om vattenförvaringstanken blir tom eller om vatten som tillförs från vattenledningsnätet är otillräckligt, kan det orsaka att pumpen körs utan vatten, vilket sannolikt kommer att leda till att den överhettas och i slutändan havererar.

Vattenläckage från rör i systemet kan orsaka skador i hemmet och i värsta fall leda till översvämningar inomhus. Även en läckande toalett eller en droppande trädgårdskran kan förbruka en betydande mängd dricksvatten och minska pumpens livslängd om det inte uppmärksammas. Detta kan skapa ackumulerade kostnader för husägare både vid reparationer av fastigheten och ge omfattande vattenräkningar.En pump med intelligent konstruktion

En tryckstegringspump som upptäcker driftrisker kan också reagera för att undvika dem. SCALA1 och SCALA2 – byggda för att skydda tryckstegringssystem – innehåller en rad skyddsfunktioner och larm som visas på manöverpanelen (SCALA2) och i GO Remote-appen (SCALA1). Larmmeddelandena betyder inte nödvändigtvis att pumpen har gått sönder. I de flesta fall är de bara ett sätt att informera användaren om att det finns något problem som måste åtgärdas. Ett exempel är torrkörningslarmet som kan indikera låg vattenvolym, utan att systemet för den sakens skull torrkörs. På så sätt kan du åtgärda problemet innan skador uppstår.

Inbyggda skyddsfunktioner i SCALA-pumparna:

  • Anti-cykling: Stänger av pumpen om det finns tecken på ett mindre läckage i systemet eller en kran som inte är helt stängd.
  • Torrkörningsskydd: Förhindrar skador genom att stänga av pumpen och informera om att det finns för lite vatten i systemet.
  • Maximal drifttid: Stänger av pumpen efter en definierad tidsperiod, för att minska risken för läckage från hushållsapparater. För SCALA1 kan tidsperioden anpassas via Grundfos GO REMOTE.

SCALA-pumpens inbyggda funktioner ger optimal driftsäkerhet och komfort i hemmet, vilket förhindrar onödig vattenförbrukning (och onödiga kostnader!) och fastighetsskador från läckage. Det här är en pump med intelligent konstruktion.