Artikel

Brist på vattentryck eller högljudda tryckstegringssystem?

Svårigheter med att skölja ut schampot, fluktuerande duschtemperaturer, långsam påfyllning av toaletter, oljud från vattenledningar eller pump inuti eller utanför hemmet. Med tiden kan dessa irritationsmoment äventyra komforten i hemmet. Lyckligtvis finns det en lösning för att förbättra vattenförsörjningssystemet för hushåll – SCALA-pumpar.

Titta på videon och se hur du gör bättre tryckstegringssystem för hushåll.

Brist på vattentryck?

Otillräckligt vattentryck kan förlänga påfyllningstiden för toalettens behållare, vilket ger längre väntetid innan spolning. Brist på vattentryck kan också orsaka att temperaturerna blir instabila och fluktuerar mellan glädhett och iskallt i duschen. Förutom att det är obekvämt att leva med kan otillräckligt vattentryck orsaka problem vid drift av hushållsapparater som tvättmaskiner eller diskmaskiner.

Titta på videon och se hur du gör bättre tryckstegringssystem för hushåll.


Identifiera orsaken

Om ditt tryckstegringssystem försörjs med vatten från ett kommunalt vattenledningsnät eller grunda brunnar, kan du uppleva fluktuationer eller till och med inget tryck från det kommunala vattenledningsnätet. Om din vattenförsörjning kommer från en taktank eller en mellantank som är förhöjd från antingen marknivå eller under marknivå, kan det hända att trycket inte är tillräckligt för att förse alla kranar och hushållsinstallationer med tillräcklig vattentrycknivå. I detta fall behöver du en tryckstegringsenhet. Annars får du inget vatten ur kranarna.

Högljutt tryckstegringssystem?

Oljud från vattenledningar eller tryckstegringspump kan vara irriterande för dig och dina grannar. I de flesta fall tyder bullriga rör på problem i vattenförsörjningssystemet. Eftersom oljud lätt kan överföras via strukturer och komponenter i vattenförsörjningssystemet, kan det vara svårt att identifiera källan till problemet. Den vanligaste orsaken är dock dålig pumpteknik eller dålig pumpstyrning. System med äldre centrifugalpumpar som till exempel använder fläktkylda motorer kan generera vibrationer i hela systemet, vilket ger mer oljud. Ineffektiva pumpar som körs konstant, även om vatten inte används, eller dåligt installerade tryckstegringspumpar som inte är fixerade i golvet, kan orsaka vibrationer och oljud i systemet.

Titta på videon och se hur du gör bättre tryckstegringssystem för hushåll.


Förbättra komforten i hemmet med en tryckstegringslösning från Grundfos

Grundfos SCALA-pumpserie integrerar alla komponenter i en kompakt tryckstegringsenhet som inkluderar en pump, tank, sensor och backventil.

SCALA2 är utrustade med den senaste tekniken och använder intelligent vattenkylningsteknik för att minska oljud och vibrationer. Vid normal användning avger  SCALA2  < 47 dB(A). En minskning av ljudnivån med 6 dB(A) märks faktiskt eftersom ljudnivån har halverats. Som jämförelse avger de flesta diskmaskiner cirka 46–60 dB under normal användning.

För ultimat komfort och intelligenta funktioner som anpassar prestandan till hemmet, välj SCALA2, vår premiumpump som håller bullret till ett minimum och ger perfekt vattentryck.

Källa