Artikel

Komplicerat urval, dimensionering eller installation?

Att välja och dimensionera en tryckstegringspump kan vara svårt, tidskrävande och komplicerat att installera. Felaktigt val och dimensionering av komponenter kan leda till längre installationstider och otillräckliga installationer som inte kan uppfylla kraven på tryckstegringssystemet.

Se videon och se hur du gör bättre tryckstegringssystem för hushåll


Välja och dimensionera en tryckstegringspump – vad ska man börja med?

Det finns många olika komponenter som berörs när ett tryckstegringssystem för hushåll konstrueras och byggs. Även om det kan verka uppenbart fungerar vissa tryckstegringspumpar bättre än andra i specifika situationer. Det kan vara svårt att veta vilken pump som bäst uppfyller kraven i din applikation och vilka komponenter du behöver för att bygga ett system med optimal storlek. Felaktigt val av pump, tank eller tryckstyrenhet kan orsaka upp till 4 timmars förlorad tid vid återinsamling av korrekta komponenter.


Lång och komplex installation

Traditionella tryckstegringssystem kan vara komplexa. De består av många olika komponenter, inklusive expansionstankar, pumpar, ventiler och styrsystem. Alla dessa element måste byggas in i en enda lösning. Ökad komplexitet innebär längre installationstid och högre risk att köpa fel komponenter. Tidsåtgång för anskaffning av komponenter eller återmontering av rör kan öka installationstiden med upp till 2 timmar och medföra extra kostnader för kunden, vilket resulterar i missnöjda kunder och bortslösad arbetstid.

Begränsat installationsutrymme

Begränsat utrymme är det vanligaste problemet när man installerar ett tryckstegringspumpsystem. I de flesta fall innebär detta att systemet måste utökas för att hitta alternativt utrymme eller försöka anpassa det till den befintliga installationen, vilket kan vara tidskrävande, komplicerat och skapa olyckliga kunder. Att installera ett tryckstegringssystem som inte passar det angivna installationsutrymmet kan öka installationstiden med upp till 2 timmar och medföra extra kostnader på grund av de extra rörledningar och anslutningar som krävs.


En kompakt, allt-i-ett-lösning

Grundfos tryckstegringsenheter SCALA är allt-i-ett-lösningar som integrerar alla komponenter i en låda. Den här kompakta lösningen gör installationen snabb och enkel och sparar tid för andra jobb. Som en mångsidig lösning är de byggda för alla applikationer och är idealiska inomhus- och utomhusinstallationer, vilket gör val och dimensionering mindre komplicerat än för traditionella tryckstegringssystem.

Snabba och enkla installationer

Som en helt integrerad, allt-i-ett-lösning, kan våra pumpar installeras i tre enkla steg:

  1. Anslut rören: Med de justerbara in- och utloppsanslutningarna kan du enkelt flytta +/- 5 ° för att snabbt kunna installeras.
  2. Fyll pumpen: Med den stora fyllningspluggen kan du fylla vatten snabbt och enkelt. Pumpen måste fyllas med minst 1,7 liter vatten.
  3. Anslut pumpen till eluttaget och pumpen aktiveras.

Kolla in vår korta installationshandledning för SCALA2 för att se hur det fungerar.


Är du tveksam om installationen är korrekt? Kom ihåg att du alltid kan se vår snabbguide som medföljer SCALA2-pumpen.

Som standard levererar SCALA2 ett vattentryck på 3 bar, oavsett inloppstryck och antal öppna kranar. I grunden utesluter detta all driftsättningstid.

Konfigurera pumpen enkelt med pumpens manöverpanel för snabb och enkel driftsättning av SCALA2. 

Källa