8 Vragen Advanced

ECADEMY test

21 - Grundfos Water Distribution

Deze cursustoets bevat 8 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 3 van 8 Advanced

Hoeveel van de gegevens die een waterbedrijf ter beschikking heeft, wordt actief gebruikt?

Vraag 4 van 8 Advanced

Wat wordt er op de kritieke drukpunten van een distributienetwerk geïnstalleerd om voor DDD te zorgen?

Vraag 7 van 8 Advanced

Waar moeten zones van voorzien zijn om een vast constante-drukinstelpunt op het aan de uitlaatzijde te borgen?

Vraag 8 van 8 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 21 - Grundfos Water Distribution

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 21 - Grundfos Water Distribution Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Waarin krijg je snel inzicht met de analyses van Waterbalans?
A: In welke zones de NRW hoger is
Correct
Q: Hoe wordt een DMA gemaakt?
A: Door het sluiten van kleppen binnen het distributieleidingnetwerk om een zone te creëren, en daar waar de kleppen open worden gelaten debietmeters te installeren om de hoeveelheid geleverd en afgenomen water in het DMA te registreren
Correct
Q: Hoeveel van de gegevens die een waterbedrijf ter beschikking heeft, wordt actief gebruikt?
A: Zo'n 1%
Correct
Q: Wat wordt er op de kritieke drukpunten van een distributienetwerk geïnstalleerd om voor DDD te zorgen?
A: Dataverzamelingssensoren
Correct
Q: Wat is de meest efficiënte manier om een waterdistributiesysteem te regelen?
A: Door gebruik te maken van een systeem voor proportionele drukregeling
Correct
Q: Hoe kan een watertoren worden behouden zonder dat dit invloed heeft op de vereiste netwerkdruk?
A: Door een kleine boosterpomp te gebruiken voor het toevoeren van water naar de tank en een hydraulisch bediende tweewegklep voor het verwijderen van water uit de tank
Correct
Q: Waar moeten zones van voorzien zijn om een vast constante-drukinstelpunt op het aan de uitlaatzijde te borgen?
A: Een drukverhogingspomp of ontluchtingsventiel
Correct
Q: aWaar staat DMA voor?
A: District Metering Area (Wijkmeetgebied)