Legal and policies

Terms for sale of iGRID - Guiding translation Danish language

Terms for sale of Grundfos iGRID - Guiding translation Danish language

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRUNDFOS iGRID

Dette er en vejledende oversættelse af vilkår og betingelser for salg af Grundfos iGRID. Den engelsksprogede version af vilkårene – som kan findes her  – er gældende som en del af kundens aftale. Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne vejledende oversættelse og den engelske version, skal den engelske version af vilkårene være gældende.

Disse Vilkår og Betingelser for Grundfos iGRID er en del af aftalen ("Aftalen") mellem Grundfos DK A/S ("Grundfos") og kunden ("Kunden") vedrørende Grundfos' salg og levering af Grundfos iGRID ("iGRID") til Kunden. iGRID er en af de digitale services ("Digitale Services"), der leveres af Grundfos.

Disse Vilkår og Betingelser for iGRID består af følgende afsnit:

A.      Særlige Vilkår for GRID

B.      Generelle Vilkår og Betingelser for Grundfos' Salg af Digitale Services

C.       Databehandleraftale

Hvis der er uoverensstemmelse mellem afsnittene, skal afsnittene have forrang i den rækkefølge, de står oplistet ovenfor.

 

A       Særlige Vilkår for iGRID

1.             Omfang af den Digitale Service

1.1         iGRID består af forskellige Digitale Services. iGRID, de forskellige Digitale Services og tillægsservices er beskrevet her i skemaet nedenfor i punkt 5 dette afsnit A. Kunden vil få adgang til de Digitale Services og tillægsservices, som Kunden abonnerer på i henhold til Aftalen.

1.2         Når Kunden køber et Grundfos iGRID-produkt, skal Kunden samtidig tegne et abonnement på den tilhørende digitale iGRID-service for at få fuld fordel af produktet. Grundfos iGRID-produkterne og de til hvert produkt relevante digitale iGRID-services er anført i oversigten nedenfor:  

Navn på Grundfos iGRID-produkt (familienavn)    Navn på den tilhørende Digitale Service 

iGRID Pit measuring point                                             Abonnement på iGRID Pit                                                                                                  measuring point 

iGRID Bypass cabinet                                                       Abonnement på iGRID Bypass                                                                                                  cabinet 

iGRID Building bypass                                                     Abonnement på iGRID Building                                                                                                  bypass 

iGRID Building measuring point                                  Abonnement på iGRID Building                                                                                                  measuring point 

iGRID TempOp                                                                    Abonnement på iGRID TempOp  

iGRID Receiver                                                                    Abonnement på iGRID Receiver  

iGRID P-Zone                                                                       Abonnement på iGRID P-Zone 

iGRID T-Zone                                                                       Abonnement på iGRID T-Zone   

2.             Udstyr

2.1         For at kunne indsamle data fra Kundens system til iGRID skal Kunden have det rette Grundfos iGRID-produkt, jf. punkt 1.2 ovenfor.

3.             Brugerkonti – Adgang til Digitale Services

3.1         For at Kunden kan tilgå og bruge iGRID, skal Kunden og hver enkelt bruger oprette en Grundfos-konto (Grundfos Account). Når brugeren opretter og logger ind på sin Grundfos-konto, skal brugeren overholde de til enhver tid gældende vilkår for brug (Terms of Use).

4.             Personoplysninger

4.1         Grundfos' behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er omfattet af dette punkt 4 og afsnit C nedenfor.

4.2         Når Grundfos behandler personoplysninger på vegne af Kunden, omfatter behandlingen følgende oplysninger:

Personoplysninger vedrørende brugere af systemet (disse oplysninger bruges til at oprette personlige brugerkonti):

·     Navn

·     E-mailadresse

·     Land

·     Interesseområde

·     Jobfunktion

·     Den Kunde, som har givet brugeren adgang (fx arbejdsgiveren)

·     Brugerlog, inkl. brugernes brug af de Digitale Services, alarm til brugere, forskellige andre tjenester

(Grundfos behandler ikke særlige kategorier af data/følsomme data).


Personoplysninger vedrørende Kundens kunder (fx husstande):

·     Adresse

·     Vandtemperatur og vandtryk  

(Grundfos behandler ikke særlige kategorier af data/følsomme data).

4.3         Brugerne overfører selv deres personoplysninger direkte til den platform, der hostes af Microsoft Azure på vegne af Grundfos Holding A/S, der begge fungerer som underdatabehandlere, jf. punkt 4.5 nedenfor. Kunden, Grundfos og Grundfos' underdatabehandlere har adgang til personoplysningerne på den digitale på platform.

4.4         Personoplysninger vedrørende Kundens kunder indtastes enten direkte i systemet af Kunden (adresse) eller logges automatisk af systemet (vandtemperatur og vandtryk). Kunden, Grundfos og Grundfos' underdatabehandlere har adgang til personoplysningerne på den digitale platform.

4.5         Følgende underdatabehandlere anvendes på tidspunktet for indgåelse af Aftalen og skal anses for at være omfattet af Kundens godkendelse: 

·       Snowflake Computing Netherlands B.V., FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Netherlands

·       Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark

·       Det Grundfos salgs- / serviceselskab, der agerer i det land, hvor de Digitale Services anvendes af Kunden

·       Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

·       Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, Sverige.

5.             Beskrivelse af iGRID

5.1         iGRID, de forskellige Digitale Services og hver tillægsservice er beskrevet i forskellige sprogversioner i skemaet nedenfor:

Sprog

Link til beskrivelse af iGRID

Dansk

https://product-selection.grundfos.com/dk/products/igrid?tab=explore

Finsk

https://product-selection.grundfos.com/fi/products/igrid?tab=explore

Fransk

https://product-selection.grundfos.com/fr/products/igrid?tab=explore

Polisk

https://product-selection.grundfos.com/pl/products/igrid?tab=explore

 

B       Generelle vilkår og betingelser for Grundfos' salg af Digitale Services

1.              Aftale

1.1.        Parterne har indgået Aftalen om levering af Digitale Services på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) når Kunden sætter kryds i et felt, der indikerer accept, (ii) ved begge parters underskrift, (iii) når Grundfos skriftligt har bekræftet Kundens ordre på en eller flere Digitale Services, eller (iv) når Grundfos har påbegyndt leveringen af de Digitale Services til Kunden.

1.2.        En person, der indgår en aftale på vegne af Kunden, erklærer og garanterer (i) at være fuldt bemyndiget til at indgå aftalen på vegne af Kunden, (ii) at have læst og forstået alle dele af Aftalen, og (iii) at acceptere Aftalen på vegne af Kunden, herunder disse Generelle Vilkår og Betingelser og de Særlige Vilkår for den pågældende Digitale Service.

2.              Levering

2.1.        Grundfos skal levere de Digitale Services senest på den aftalte dato (hvis parterne har aftalt en leveringsdato), og ellers inden for rimelig tid efter Grundfos' skriftlige bekræftelse af Kundens ordre.

3.              Gratis prøve

3.1.        Dette punkt 3 indeholder vilkår, som gælder, hvis Kunden er tildelt en gratis prøve, test, adgang til betaversion, smugkig eller lignende til (andre) Digitale Services, der udbydes af Grundfos, uden at Kunden betaler for det ("Gratis Prøve"). Vilkårene i punkt 3 gælder alene for Gratis Prøver og gælder i tillæg til den resterende del af Aftalen, herunder disse Generelle Vilkår og Betingelser og eventuelle Særlige Vilkår for den pågældende Digitale Service.

3.2.        Grundfos leverer den aftalte Gratis Prøve til Kunden uden beregning indtil det tidligste af følgende tidspunkter: (i) den aftalte periode for den Gratis Prøve udløber, (ii) ikrafttrædelsesdatoen for en aftale om Kundens køb af Digitale Services baseret på den Gratis Prøve, eller (iii) Grundfos opsiger aftalen med Kunden om den Gratis Prøve. Grundfos kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning ophøre med at levere den Gratis Prøve ved at give meddelelse til kunden.

3.3.        Eksistensen af Gratis Prøver og alle oplysninger og materialer, der knytter sig dertil, anses for at være fortrolige oplysninger i henhold til punkt 17. Uden at dette berører ovenstående accepterer Kunden ikke at fremkomme med nogen offentlige udsagn eller på anden måde fremlægge oplysninger om sin deltagelse i den Gratis Prøve uden Grundfos' forudgående skriftlige samtykke.

3.4.        Gratis prøver tilbydes i den stand den forefindes uden nogen løfter eller garantier (udtrykkelige eller underforståede) af nogen art. Uden at dette berører ovenstående hverken erklærer eller garanterer Grundfos, at Gratis Prøver vil leve op til Kundens forventninger, er fejlfri, er uforstyrret, sikre og/eller at Grundfos via den Gratis Prøve vil være i stand til at levere nøjagtige brugsoplysninger. Bortset fra, hvad der fremgår af i punkt 11, har Grundfos ikke nogen forpligtelser, hvad angår Gratis Prøver, og eventuelle aftalte service levels finder ikke anvendelse for en Gratis Prøve. Hvis ansvaret ikke kan fraskrives i henhold til gældende lovgivning, skal Grundfos være ansvarlig i mindst muligt omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dog således at Grundfos' ansvar i henhold til punkt 12.2 maksimalt er 1.000 euro.

4.              Brug af Digitale Services

4.1.        Grundfos tildeler Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at tilgå og bruge de Digitale Services i Aftalens løbetid på de betingelser og vilkår, som fremgår af Aftalen.

4.2.        Ved brug af de Digitale Services sammen med Kundens Faciliteter (defineret nedenfor) skal Kunden overholde de til enhver tid gældende instrukser fra Grundfos.

4.3.        Ordet "bruger" skal, når det bruges i forbindelse med Digitale Services, betyde en fysisk person (fx en medarbejder, en repræsentant, en tredjepart eller lignende) i ethvert led, herunder eventuelle sublicenshavere, som har adgang til de Digitale Services som følge af Aftalen. Kunden er ansvarlig for brug af de Digitale Services, for så vidt angår brugere, der har adgang til de Digitale Services som følge af Aftalen.

4.4.        Kunden skal sikre, at ingen brugere: (i) bruger de Digitale Services (a) til indsamling, registrering, opbevaring, behandling af eller manipulation med Kundens oplysninger i strid med Aftalen, (b) til at opnå uberettiget adgang til systemer eller uberettiget bruge de Digitale Services eller indhold, (c) til at opbevare eller sende skadelig kode (malware), såsom filer, scripts, agenter og programmer, der er beregnet til at gøre skade, som fx tidsindstillede bomber, vira, orme og/eller trojanske heste, eller (d) i strid med den til enhver tid gældende lovgivning samt eventuelle regler og bestemmelser, der gælder i forbindelse dermed (fx ved at gribe forstyrrende ind i eller bryde integriteten eller sikkerheden af et netværk eller et system, unddrage sig administrative eller sikkerhedsmæssige begrænsninger, sende uopfordrede, urimelige eller vildledende meddelelser, virus eller skadelig kode (malware), handle som beskrevet i punkt 4.4(i)(a) i strid med gældende lovgivning eller tredjepartsrettigheder), (ii) kopierer, modificerer, framer, skaber afledte værker af, foretager reverse engineering, afkoder, dekompilerer, oversætter, adskiller eller i øvrigt forsøger at udtrække en del af eller hele kildekoden eller algoritmer, hardware eller anden teknologi, der er indeholdt i de Digitale Services (medmindre det er tilladt i henhold til betingelserne den specifikke Digitale Service, eller i det omfang denne begrænsning er i strid med gældende lovgivning), og (iii) oprette flere applikationer eller konti som simulerer eller fungerer som en enkelt applikation eller konto, eller i øvrigt tilgå den Digitale Service på en måde, der har til hensigt at undgå yderligere omkostninger.

4.5.        Kunden skal straks informere Grundfos, hvis Kunden bliver bekendt med faktisk, truende eller formodet misbrug af den Digitale Service, herunder men ikke begrænset til brug i strid med punkterne 4.1-4.4, eller hvis Kunden ved en fejl eller på anden måde opnår adgang til tredjepartsdata (fx Digitale Services eller data vedrørende Grundfos' øvrige Kunder).

4.6.        Kunden er ansvarlig for at indhente og opretholde alle nødvendige bemyndigelser, tilladelser, licenser og samtykker til at bruge, levere, opbevare og behandle indholdet af de Digitale Services, som også skal give Grundfos ret til at gøre det samme på Kundens vegne, hvis dette er nødvendigt for Grundfos' levering af de Digitale Services. For at undgå tvivl præciseres det, at Grundfos skal indhente og opretholde sådanne tilladelser, autorisationer, licenser, godkendelser og samtykker, som er strengt nødvendige eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning for Grundfos' levering af de Digitale Services og eventuel retning af fejl.

4.7.        Kunden skal være i besiddelse af (eller have adgang til) og er ansvarlig for eventuel ejendom, udstyr, software, netværk (Kundens eller tredjeparts), tredjepartslicenser, dokumentation osv., som ikke er en del af den Digitale Service, men som er nødvendig for Kundens brug og Grundfos' levering af de Digitale Services ("Kundens faciliteter"). Kunden skal sikre, at Kundens Faciliteter overholder den til enhver tid gældende lovgivning og eventuelle regler og bestemmelser, der er gældende i forbindelse dermed (såsom klimakrav og krav til elektriske forbindelser).

4.8.        Hvis Grundfos anmoder om det, skal Kunden uden beregning give Grundfos adgang til Kundens Faciliteter i det omfang, det er nødvendigt for Grundfos' levering af de Digitale Services, og skal også i øvrigt efter bedste evne assistere Grundfos med leveringen af de Digitale Services.

4.9.        Hvis Grundfos instruerer Kunden om, at oplysninger eller en applikation, som ikke leveres af Grundfos, skal fjernes, ændres eller deaktiveres for at undgå overtrædelse af gældende lovgivning, tredjepartsrettigheder og/eller for at sikre overholdelse af Grundfos' politikker, skal Kunden straks følge en sådan instruks. Hvis Kunden ikke agerer som instrueret, kan Grundfos suspendere Kundens adgang til den Digitale Service i henhold til punkt 7 eller deaktivere det relevante berørte indhold eller den pågældende applikation.

4.10.    Kunden bevarer ejerskabet til al data, som Kunden har leveret til de Digitale Services. Kunden tildeler Grundfos: (i) i Aftalens løbetid en ikke-eksklusiv, overdragelig, global, uophørlig, uigenkaldelig,  licens til at bruge Kundens data til at levere Digitale Services til Kunden og relevante brugere, og (ii) en ikke-eksklusiv, overdragelig, verdensomspændende, stedsevarende uigenkaldelig, ubegrænset, afgiftsfri licens til at bruge anonymiseret data.

4.11.    Brugen af de Digitale Services kan være underlagt vilkår for brug (Terms of Use), og hvis det er tilfældet, kan sådanne vilkår for brug (Terms of Use) ses af brugeren i interfacet, og brugeren skal overholde sådanne vilkår for brug (Terms of Use). Kunden accepterer, at enhver overtrædelse af vilkårene for brug (Terms of Use) forårsaget af en bruger, som har adgang til den Digitale Service som følge af Aftalen, betragtes som misligholdelse af Aftalen.

5.              SIM-kort og dataforbindelse

5.1.        Dette punkt 5 finder anvendelse, når Kunden modtager et SIM-kort med en dataforbindelse direkte eller indirekte fra Grundfos.

5.2.        Kunden må alene bruge dataforbindelsen til at modtage de Digitale Services, der er beskrevet i Aftalen. Kunden må ikke bruge dataforbindelsen i strid med sædvanlig brug eller på en måde, der forårsager skade eller andre gener for Grundfos eller andre. Eksempler på forbudt brug er: (i) forsøg på at skaffe uautoriseret adgang til forbundne netværk eller computerressourcer på netværket og i it-infrastrukturen, (ii) destruering, forvanskning eller uautoriseret brug af oplysningerne på netværk eller i it-systemer, som dataleverandøren stiller til rådighed, (iii) brug af dataforbindelsen til at sende spammail, (iv) foretage af netværkstilslutninger eller angreb på computersystemer, (v) spredning af computervirus eller gøre skade på internetinformationssikkerheden, (vi) anvendelse af Digitale Services på en sådan måde, at kvaliteten af den Digitale Service forringes, eller at leverandørens mulighed for at levere dataforbindelsen eller andre Kunders og brugeres brug af dataforbindelsen forstyrres.

5.3.        Kunden må ikke fjerne SIM-kortet fra det udstyr, hvori det blev leveret af Grundfos. Denne bestemmelse forhindrer ikke Kunden i at udskifte hele printpladen med en erstatningsprintplade fra Grundfos. Kunden skal destruere eller returnere den udskiftede printplade (inkl. SIM-kortet) til Grundfos.

5.4.        Kunden skal omgående give Grundfos besked, hvis Kunden mener eller har grund til at tro, at en uautoriseret tredjepart bruger eller har brugt Kundens dataforbindelse.

6.              Sikkerhedsforanstaltninger

6.1.        Grundfos anvender en lagdelt sikkerhedsstrategi for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af Grundfos' systemer, netværk og den data, der opbevares, behandles og/eller sendes. Den lagdelte strategi har flere lag af beskyttelse for at forhindre uberettiget adgang til, manipulation med og misbrug af Kundens oplysninger og for beskytte mod nye trusler. Teknologilagene omfatter blandt andet firewalls, beskyttelse mod indtrængning, adgangskontrol, trusselsforhindring, beskyttelse mod sårbarhed og malware, audit logs, kognitiv og deep learning-baseret sikkerhedsovervågning og håndtering af alarmer.

6.2.        Grundfos bruger indbyggede sikkerhedsfunktioner leveret af Grundfos' underleverandører, herunder generel Microsoft Azure-infrastruktur - Trusted Computing-koncept eller andre tilsvarende koncepter.  

6.3.        Derudover har de relevante af Grundfos' underleverandørers services gennemgået Grundfos' internationale sikkerhedsgodkendelsesproces, som følger de nyeste internationale sikkerhedsstandarder.

6.4.        Kunden skal træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uberettiget fysisk eller analog adgang til de Digitale Services ved brug af foranstaltninger, som ikke er mindre stringente end bedste praksis i branchen.

7.              Suspension

7.1.        Grundfos kan til enhver tid og uden ansvar suspendere Kundens/en brugers adgang til og brug af de Digitale Services midlertidigt, (i) hvis Kundens/brugerens brug af de Digitale Services har en ekstrem, potentielt skadelig eller usædvanlig negativ indvirkning (se punkt 7.2) på Grundfos' systemer eller Grundfos' underleverandørers systemer, (ii) hvis Kunden på nogen anden måde overdrager nogen form for materiale og/eller data, som vil kunne skade it-miljøet hos Grundfos, Grundfos' underleverandører, Grundfos' øvrige Kunder eller brugere eller de Digitale Services, (iii) med henblik på at forhindre uberettiget adgang til systemer, Digitale Services eller data, (iv) hvis der er tale om en kritisk situation, (v) hvis Kunden/brugeren ikke opfylder kravene til adgang og brug af de Digitale Services i henhold til Aftalen, vilkårene for brug (Terms of Use) eller gældende lovgivning, (vi) hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller i tilfælde af væsentlig misligholdelse af Aftalen, (vii) hvis det er nødvendigt for at forhindre en (potentiel) krænkelse af immaterielle rettigheder og/eller fortrolighedsforpligtelser, (viii) hvis Kunden overtræder sine forpligtelser i punkt 5, eller (iv) hvis det i øvrigt er anført i Aftalen, at suspension er tilladt.

7.2.        På Grundfos opfordring skal Kunden fremlægge oplysninger om Kundens/brugerens brugsmønster med det formål at fastlægge det omfang af den negative indvirkning, som er beskrevet punkt 7.1(i), der ikke kan tilskrives Kunden/brugeren. Baseret på Kundens oplysninger er Grundfos berettiget til at kræve, at Kundens brug begrænses. Hvis Kunden undlader at efterkomme en anmodning om oplysninger, kan Grundfos uden ansvar suspendere Kundens/brugerens adgang til de Digitale Services.

7.3.        Kunden skal straks imødekomme en anmodning fra Grundfos' om at suspendere de af Kundens Faciliteter, der forårsager forstyrrelser i Grundfos' netværk, Grundfos' systemer eller de Digitale Services, eller som giver anledning til påstået eller potentiel krænkelse i overensstemmelse med punkt 14, og derefter holde sådanne af Kundens Faciliteter afbrudt i henhold til Grundfos' instrukser.

7.4.        Grundfos vil tage kommercielt rimelige foranstaltninger i den givne situation for at give Kunden et forudgående varsel og – hvis suspension er forårsaget af Kundens misligholdelse eller trussel derom –mulighed for at rette for sig.

7.5.        Omfanget og varigheden af en suspension vil blive begrænset til et minimum. På Kundens anmodning informerer Grundfos Kunden om årsagen til suspensionen eller anmodning om suspension så hurtigt, som det er rimeligt muligt.

7.6.        I de tilfælde, hvor dataforbindelsen leveres af Grundfos eller en af Grundfos' leverandører, forbeholder Grundfos sig ret til at kræve, at Kunden betaler et yderligere gebyr, hvis Kundens dataforbrug overstiger det aftalte dataforbrug, eller hvis Kunden misbruger de Digitale Services eller dataforbindelsen.

8.              Pris, betalingsvilkår og fakturering

8.1.        For at kunne tilgå og bruge de Digitale Services skal Kunden betale den aftalte abonnementsydelse baseret på de aftalte priser og faktureringsfrekvenser.

8.2.        Abonnementsydelsen betales forud, medmindre andet aftales.

8.3.        Kundens forpligtelse til at betale abonnementsydelsen begynder: (i) på det aftalte tidspunkt, (ii) på den aftalte leveringsdato, eller (iii) hvis leveringen forsinkes af årsager, som alene kan tilskrives Grundfos, på den dato, hvor Grundfos leverer de Digitale Services i overensstemmelse med Aftalen.

8.4.        Kunden skal betale med det aftalte betalingsmiddel. Hvis parterne har aftalt, at Kunden skal betale ved elektronisk overførsel, fx med kreditkort, skal Kunden give Grundfos gyldige betalingsoplysninger og holde sådanne oplysninger opdateret.

8.5.        Hvis Kunden betaler i henhold til faktura, er betalingsvilkårene 30 dage fra fakturadatoen. Rettidig betaling er afgørende.

8.6.        Medmindre andet er aftalt, er alle priser anført i euro.

8.7.        Grundfos kan justere abonnementsydelsen med tre måneders varsel.

8.8.        Alle beløb, der skal betales af Kunden, er eksklusiv moms og eventuelle øvrige skatter og afgifter. Kunden skal betale moms og eventuelle skatter og afgifter samtidig med betalingen for de pågældende produkter eller services.  

8.9.        I henhold til gældende lovgivning skal Kunden (i) betale kildeskat direkte til den relevante statslige myndighed i henhold til gældende lovgivning, (ii) ved anmodning derom fremlægge en skatteattest for Grundfos, der dokumenterer, at Kunden har betalt kildeskat, (iii) alene betale nettoprovenuet til Grundfos efter Kunden har betalt kildeskat, og (iv) samarbejde fuldt ud med Grundfos om at søge at opnå frafald eller nedsættelse af kildeskat og straks udfylde og indsende alle relevante dokumenter.

8.10.    Hvis Kunden ikke betaler en abonnementsydelse på forfaldsdatoen, kan Grundfos opkræve rykkergebyr, inkassogebyrer og renter, uden at dette berører øvrige rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, som Grundfos måtte have i henhold til gældende lovgivning. Renten udgør 2 % pr. måned (eller en sådan rentesats, der er fastsat i henhold til gældende lovgivning, hvis denne er højere). Renter tilskrives dagligt fra forfaldsdatoen og indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb finder sted. Grundfos kan også (i) suspendere alle leverancer, inklusiv Kundens adgang til de Digitale Services, indtil Kunden har betalt eller stille tn garanti for betaling som krævet af Grundfos, og/eller (ii) suspendere leveringen af yderligere leverancer, indtil Kunden har betalt alle forfaldne beløb.

8.11.    Alle skyldige beløb, som Grundfos har krav på, forfalder til betaling straks ved Aftalens ophør, uanset eventuelle øvrige bestemmelser. Dette punkt 8 berører ikke nogen ret til at kræve betaling af renter i henhold til gældende lovgivning.

9.              Garantierklæringer

9.1.        Grundfos indestår for at levere de Digitale Services på en professionel og kompetent måde som aftalt.

9.2.        En Digital Service er alene mangelfuld, hvis den ikke leveres som aftalt som følge af mangler ved design eller udførelse, jf. punkterne 9.3-9.9.

9.3.        Med undtagelse af misligholdelse af eventuelt aftalte service levels, fraskriver Grundfos sig i videst muligt omfang tilladt i henhold til lovgivningen enhver garanti, betingelse og øvrigt vilkår, der er forudsat i lovgivningen eller på anden vis, som fx men ikke udelukkende angår nøjagtigheden, driftssikkerheden, fuldstændigheden eller rettigheder til, brug af eller indhold af de resultater, der kan opnås ved brug af de Digitale Services samt deres indholdet.

9.4.        Grundfos indestår ikke for, at de Digitale Services eller anvendte servere er fri for computervirus eller andet skadeligt indhold, eller at Grundfos vil afhjælpe alle fejl, som ikke har en direkte indvirkning på overholdelsen af de aftalte service levels, eller at Grundfos vil forhindre forstyrrelser forårsaget af en tredjepart eller handlinger fra godkendte tredjeparter (ud over, hvad der er anført i disse vilkår og betingelser). I det omfang, det ikke har nogen direkte indvirkning på overholdelsen af de eventuelt aftalte service levels, indestår Grundfos ikke for, at der ikke vil ske sletning eller manglende lagring af Kundens oplysninger og andre meddelelser, der opbevares i eller sendes ved brug af de Digitale Services. Grundfos er alene forpligtet til at foretage backup og tilvejebringe øvrige genopretningsfunktioner, hvis dette er udtrykkeligt aftalt som et service level for den specifikke Digitale Service.

9.5.        Oplysninger leveret via de Digitale Services til Kunden er alene beregnet som en hjælp til Kunden. Således har Grundfos intet direkte eller indirekte ansvar for Kundens brug, igangsatte handlinger eller manglende handlinger med udgangspunkt i de oplysninger, der leveres via de Digitale Services.

9.6.        Grundfos' garantierklæringer eller eventuelle aftalte service levels finder ikke anvendelse i tilfælde af Kundens overtrædelse af punkt 4.3; brug af de Digitale Services til formål, som de ikke er beregnet til; modifikationer og ændringer foretaget af Kunden eller en tredjepart (som ikke handler på Grundfos' vegne); manglende overholdelse af Grundfos' instrukser (mundtlige såvel som skriftlige) (se punkt 4.1) og/eller god brancheskik; hændelig eller bevidst beskadigelse eller misbrug af de Digitale Services forårsaget af Kunden eller en tredjepart (som ikke handler på Grundfos' vegne); Kundens manglende overholdelse af gældende love og bestemmelser; suspension i overensstemmelse med punkt 7 eller som det i øvrigt er anført i betingelserne for opfyldelse af de specifikke Digitale Services.

9.7.        Grundfos garanterer ikke salgbarhed, egnethed til et særligt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder eller tredjepartsrettigheder.

9.8.        Grundfos er ikke ansvarlig for funktionaliteten eller brugen af tredjepartssoftware eller open source-komponenter, som Kunden bruger sammen med de Digitale Services. Hvis Kunden bruger tredjepartssoftware eller open source-komponenter, skal Kunden (i) sikre at Kundens brug, licens og kreditter er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår for brug af relevant tredjepartssoftware eller open source-komponenter, og (ii) for eventuelle betalingsforpligtelser, der knytter sig dertil.

9.9.        Kunden skal straks og senest 30 dage efter at være blevet eller burde være blevet bekendt dermed give meddelelse om en eventuel mangel eller anden uoverensstemmelse med Aftalen. Hvis Kunden undlader at overholde disse krav, mister Kunden sin ret til at fremsætte krav om manglende overholdelse af Aftalen.

10.          Vedligeholdelse og ændringer

10.1.    Grundfos udvikler Digitale Services løbende, herunder det udstyr, der er nødvendigt for, at Kunden kan tilgå de Digitale Services. Dette kan ind i mellem påvirke funktionaliteten af de Digitale Services og/eller medføre ændringer af Aftalen, herunder de Generelle Vilkår og Betingelser og de Særlige Vilkår for den pågældende Digitale Service.

10.2.    Grundfos må ændre eller justere de Digitale Services, herunder eventuelt nødvendigt udstyr og de aftalte vilkår, herunder ved at flytte data fra en databehandler til en anden eller fra en lokation til en anden, dog forudsat at de ydeevne eller funktionalitet af de Digitale Services som følge af en sådan ændring ikke forringes i et mere end i et ubetydeligt omfang. Grundfos skal foretage ændringer eller justeringer på en måde, at omfanget af eventuelle forstyrrelser begrænses. Væsentlige ændringer (såsom nedskalering fra én Digital Service til en anden af lavere værdi eller nedskalering af de aftalte service levels kan kun implementeres af Grundfos med to måneders skriftligt varsel til Kunden. Hvis Grundfos foretager væsentlige ændringer af de Digitale Services eller de aftalte vilkår, kan Kunden – uagtet en eventuel uopsigelighedsperiode – bringe Aftalen til ophør med mindst 30 dages varsel før sådanne væsentlige ændringer af de Digitale Services eller de aftalte vilkår er planlagt til at blive implementeret. Grundfos skal under ingen omstændigheder være forpligtet til at opretholde tidligere eller forældede systemer.

10.3.    Ændringer eller justeringer af de Digitale Services eller udstyr, som er nødvendige for, at Kunden kan tilgå de Digitale Services, kan føre til et behov for, at Kundens eget udstyr tilpasses. Kunden bærer risikoen for eventuelle omkostninger til tilpasning af sit eget udstyr.

10.4.    Uanset hvad der er anført i det foregående, kan Grundfos foretage ændringer af de Digitale Services og eventuelt udstyr, der er nødvendige for, at Kunden kan tilgå de Digitale Services, hvis brugen af de Digitale Services kan medføre skade eller risiko for skade (som fx i tilfælde af sikkerhedsopdateringer, Kundens brug i strid med punkt 4.1 eller 4.3, eller hvis Grundfos bliver pålagt at foretage sådanne ændringer for at overholde gældende lovgivning eller afgørelser fra domstole eller myndigheder). I så fald orienteres Kunden hurtigst muligt herom.

11.          Grundfos' produktansvar

11.1.    Grundfos er ansvarlig for personskade samt skade på fast ejendom og løsøre forårsaget af de Digitale Services i det omfang, dette er anført i gældende ufravigelig lovgivning om produktansvar. Grundfos' ansvar for skade på fast ejendom og løsøre (som ikke er forbruger løsøre) forårsaget af en mangelfuld Digitale Service er omfattet af begrænsningerne i punkt 12, dog således, at Grundfos' samlede ansvar som beskrevet i punkt 12.2 for skade på fast ejendom og løsøre er begrænset til et maksimumbeløb på det højeste beløb af (i) 3 mio. euro (pr. krav og i samlet årlig sum) og (ii) det beløb, der er anført i punkt 12.2. Kunden påtager sig alt produktansvar, som ikke er pålagt Grundfos i dette punkt 11.1.

11.2.    Hvis en part gøres ansvarlig for erstatning, der er ydet den anden part i henhold til punkt 11.1, så skal den anden part skadesløsholde den første part for det beløb, der er betalt i uoverensstemmelse med fordelingen i punkt 11.1.

12.          Ansvar og ansvarsbegrænsning

12.1.    I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal ingen af parterne være ansvarlig (i eller uden for kontrakt (herunder for uagtsomhed), ved tilsidesættelse af en forpligtelse eller andet) for produktionstab, tab af omsætning, indtjeningstab, tab af forretningsmuligheder, tab af data, tab af besparelser, tab af goodwill, tab som knytter sig til uberettiget adgang til data eller systemer, tab der følger af driftsforstyrrelser eller andet indirekte tab eller følgetab af nogen art, der opstår i henhold til eller i forbindelse med denne Aftale eller misligholdelse deraf.

12.2.    Med forbehold for punkt 3.4, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal Grundfos' samlede ansvar (herunder eventuel økonomisk kredit eller krav fra tredjeparter) over for Kunden, hvad angår alle tab i henhold til eller i forbindelse med denne Aftale og samarbejdet i forbindelse dermed, hvad enten det er i eller uden for kontrakt (herunder for uagtsomhed), ved tilsidesættelse af en forpligtelse eller andet, under ingen omstændigheder overstige et beløb, der svarer til 30 % af det årlige beløb (inkl. moms), som Kunden har betalt og/eller skal betale for den specifikke Digitale Service, som kravet vedrører.

12.3.    Det årlige beløb, der henvises til i punkt 12.2, beregnes som det årlige beløb, der er betalt og/eller skal betales i løbet af de 12 måneder, der ligger forud for den dato, hvor skaden indtræder, eller hvis de Digitale Services på den datoen, hvor skaden indtræder, er blevet leveret i en periode på under 12 måneder, så skal det udgøre 12 gange den gennemsnitlige månedlige pris for den periode, i hvilken de Digitale Services er blevet leveret.

12.4.    Hvis parterne har aftalt, at manglende overholdelse af et aftalt service level er omfattet af Grundfos' betaling af en finansiel kredit, er en sådan finansiel kredit den eneste misligholdelsesbeføjelse, for så vidt angår manglende opfyldelse af det aftalte service level, dog uden at dette berører retten til at bringe Aftalen til ophør i overensstemmelse med punkt 18.1. En finansiel kredit skal under ingen omstændigheder overstige det beløb, der er aftalt i betingelserne for opfyldelse af den specifikke Digitale Service, eller det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende Digitale Service i den måned, hvor Grundfos pådrager sig en finansiel kredit som følge af manglende overholdelse af det aftalte service level.

12.5.    De begrænsninger, der er anført i dette punkt 12, skal ikke finde anvendelse i det omfang, hvor en parts handling eller manglende handling medfører personskade; hvor en part forsætligt forårsager skade på den anden part eller tredjepart; eller hvor en part som følge af dennes hensynsløse tilsidesættelse af konsekvenserne ved en handling eller en manglende handling forårsager den anden part eller en tredjepart skade.

12.6.    Hvis et krav er baseret på tab, som stammer fra mere end én Digital Service og/eller en eller flere Digitale Services i kombination med et Grundfos-selskabs levering af produkter og/eller andre ydelser, så skal Grundfos' samlede ansvar fordeles på de forskellige leverancer baseret på hver enkelt leverances bidrag til det tab, der gøres gældende. Hver allokeret del af det samlede ansvar skal fastlægges i henhold til det juridiske grundlag, der eksisterer mellem parterne, for den pågældende del af det samlede tab, herunder aftalte ansvarsbegrænsninger.

13.          Skadesløsholdelse

13.1.    Kunden skal forsvare og skadesløsholde Grundfos, dennes direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og repræsentanter for alle krav, herunder uden begrænsning advokat- og revisoromkostninger i rimeligt omfang, som vedrører eller følger af Kundens misligholdelse af Aftalen, herunder men ikke begrænset til misligholdelse af punkt 5 og ulovlige eller krænkende aktiviteter, herunder krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, som er forårsaget af Kundens handlinger, manglende handlinger, indhold, materiale, design eller specifikationer.

14.          Immaterielle rettigheder

14.1.    Med forbehold for punkt 4.10 ejer Grundfos alle rettigheder til eller som udspringer af de Digitale Services (herunder immaterielle rettigheder), og hvis sådanne rettigheder ejes af Kunden, overdrager Kunden den automatisk til Grundfos.

14.2.    Kunden overfører ikke udstyr eller nogen software til Grundfos, som Kunden har erhvervet fra en tredjepart. Grundfos er ikke ansvarlig for brugen af sådant udstyr og software, uanset at en sådan software måtte opbevares på servere, der leveres af Grundfos.

14.3.    En part har ikke ret til at bruge den anden parts selskabsnavne, varemærker, logoer eller andre tegn eller identifikationssymboler, medmindre der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra den anden part.

15.          Tredjepartsrettigheder

15.1.    Hvis (i) de Digitale Services krænker tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, eller (ii) Grundfos har rimelig grund til at antage (baseret på rimelig dokumentation), at de Digitale Services eller dele deraf kan krænke tredjeparts rettigheder, så kan Grundfos efter eget valg og for egen regning (a) udskifte en formodet krænkende Digital Service med en ikke-krænkende Digital Service, der som minimum har en tilsvarende funktionalitet, (b) modificere de formodet krænkende Digitale Services, så de ikke længere krænker nogen tredjeparts rettigheder, forudsat at de Digitale Services som minimum har en tilsvarende funktionalitet, (c) indhente tilladelse fra tredjeparten, således at Kunden og andre tredjeparter (i det omfang, det er relevant for at overholde Aftalen) fortsat kan bruge og/eller sublicensere en sådan formodet krænkende Digital Service eller dele deraf, eller (d) opsige Aftalen om levering af de pågældende Digitale Services med omgående virkning og tilbagebetale Kunden eventuelle forudbetalte beløb. I så fald orienteres Kunden hurtigst muligt derom.

16.          Licenser

16.1.    De licenser til de Digitale Services, som Grundfos tildeler Kunden, er defineret i de Særlige Vilkår for den pågældende Digitale Service.

16.2.    En licens erhvervet af Grundfos fra en tredjepart som en del af leveringen af de Digitale Services forbliver Grundfos' eller underleverandørens ejendom. Hvis de Digitale Services er installeret i Kundens Faciliteter, skal Kunden afinstallere de Digitale Services efter ophør af Aftalen, ophør af de Særlige Vilkår for den pågældende Digitale Service eller udløb af Grundfos' licenser, alt efter hvilken dato, der indtræder først.

16.3.    Hvis Grundfos som en del af de Digitale Services og på Kundens anmodning installerer tredjepartssoftware til Kundens brug, indestår Kunden for at have de nødvendige rettigheder til en sådan software.

17.          Fortrolighed

17.1.    En part (den modtagende part) skal opretholde streng fortrolighed omkring al teknisk eller kommerciel knowhow samt specifikationer, priser, opfindelser, processer, initiativer eller andre oplysninger vedrørende den fremlæggende parts virksomhed, produkter, ydelser og Digitale Services, som er fortrolige (fortrolige oplysninger) og er blevet fremlagt for den modtagende part af den anden part (den fremlæggende part), dennes medarbejdere, agenter eller underleverandører (repræsentanter). Den modtagende part må ikke bruge fortrolige oplysninger fra den fremlæggende part til andre formål end til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder (undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning) ikke at foretage reverse engineering af de Digitale Services eller andre produkter, der er leveret i forbindelse med de Digitale Services. Den modtagende part må kun fremlægge fortrolige oplysninger for de repræsentanter, der har brug for oplysningerne for at opfylde den modtagende parts forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalen, og skal sikre, at sådanne repræsentanter overholder de forpligtelser, der er anført i dette punkt 17 på samme måde, som hvis de selv var underlagt disse vilkår.

17.2.    Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte, begrænses Grundfos' ret til at bruge og fremlægge data, der indsamles osv. i overensstemmelse med punkt 4.10 og 4.11, ikke af dette punkt 17.

17.3.    Forpligtelserne i dette punkt 17 gælder fra Aftalens underskrift og – med forbehold for gældende lovgivning – i en periode på fem år efter, at Aftalen udløber eller opsiges af en af parterne.

18.          Force majeure

18.1.    Ingen af parterne skal anses for at have misligholdt Aftalen eller være ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af den pågældende parts forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis en sådan forsinkelse eller undladelse skyldes en hindring, som er uden for partens rimelige kontrol ("force majeure"). I tilfælde af force majeure er parterne enige om at annullere den berørte parts forpligtelser, indtil force majeure-situationen ophører.

18.2.    Begge parter kan bringe denne Aftale til ophør med omgående virkning ved meddelelse til den anden part, hvis force majeure-hændelsen fortsætter i en periode på tre sammenhængende måneder. I tilfælde af ophør grundet sådanne omstændigheder skal ingen af parterne være ansvarlige over for den anden part for et sådant ophør. Et sådant ophør vil dog ikke berøre nogen allerede eksisterende forpligtelser eller krav eller nogen andre bestemmelser i Aftalen.

19.          Løbetid og ophør

19.1.    Med forbehold for en eventuel uopsigelighedsperiode, der måtte være aftalt mellem parterne, og uden at dette berører parternes øvrige rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, skal leveringen af de Digitale Services fortsætte, eller – hvis der er tale om en defineret periode – automatisk fornys for yderligere perioder af samme varighed som den udløbne periode, medmindre en af parterne bringer Aftalen og/eller en eller flere af de Digitale Services til ophør (ved at bringe betingelserne for opfyldelse af de specifikke Digitale Services til ophør) med mindst tre måneders forudgående skriftligt varsel til den anden part til udløb ved udgangen af en måned. Ophør af alle betingelser for opfyldelse af de specifikke Digitale Services skal anses for at udgøre en opsigelse af Aftalen.

19.2.    Køb af Digitale Services kan ikke annulleres.

19.3.    Begge parter kan, uden at dette berører partens øvrige rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, bringe Aftalen helt eller delvist til ophør med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden part i tilfælde af (i) væsentlig misligholdelse af Aftalen eller væsentlig misligholdelse af en eller flere betingelser for opfyldelse af de konkrete Digitale Services, under forudsætning af at en sådan misligholdelse ikke kan afhjælpes, eller den part, som misligholdelser Aftalen og/eller betingelserne for opfyldelse af de konkrete Digitale Services, har undladt at foretage afhjælpning inden for 14 dage efter at være blevet anmodet derom af den anden part. Væsentlig misligholdelse omfatter blandt andet brug af de Digitale Services i strid med punkt 4; forsinket betaling; Kundens brug af immaterielle rettigheder i strid med punkt 14.

19.4.    Med virkning fra den sidste dag i opsigelsesperioden kan Grundfos – men er ikke forpligtet dertil – beholde og bruge Kundens og brugerens data i en rimelig periode med henblik på at lette registrering og brug af Digitale Services, hvis Kunden vælger atter at tegne abonnement på de Digitale Services. Grundfos kan til enhver tid efter ophør/udløb af Aftalen beslutte at slette Kundens og brugerens data og vil gøre det, hvis man er forpligtet dertil i henhold til gældende lovgivning. På opsigelsestidspunktet kan Kunden bede Grundfos om at udlevere en kopi af Kundens data til Kunden, som er indsamlet ved Kundens brug af de Digitale Services. Grundfos skal bestræbe sig på at udlevere en sådan kopi, men er ikke forpligtet dertil. Hvis Grundfos udleverer en sådan kopi til Kunden, kan Grundfos gøre leveringen deraf betinget af fx yderligere forpligtelser vedrørende fortrolighed, betaling for de timer, der er brugt på at indsamle de pågældende data, osv.

19.5.    Ophør af Aftalen (uanset årsag) skal ikke berøre de bestemmelser i Aftalen, som af natur eller nødvendighed er gældende efter Aftalens udløb.

20.          Brug af underleverandører

20.1.    Grundfos må bruge underleverandører til levering af de Digitale Services i henhold til Aftalen. Grundfos skal sikre, at alle personer, der er involveret i de Digitale Services, informeres om og overholder Aftalen.

21.          Diverse

21.1.    Kunden må ikke overføre eller overdrage Aftalen helt eller delvist med henvisning til lovgivningen eller på anden måde, uden Grundfos' forudgående skriftlige samtykke. Uden forudgående varsel kan Grundfos overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder de Generelle Vilkår og Betingelser og de Særlige Vilkår, der er gældende for de Digitale Services, til en anden virksomhed i Grundfos-koncernen.

21.2.    Ord og udtryk, som ikke i øvrigt er defineret i disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal have den samme betydning i alle dele af Aftalen, medmindre konteksten tilsiger andet.

22.          Eksportkontrol og sanktionerede parter

22.1.    Leverancer der er omfattet af Aftalen kan være underlagt eksportkontrol og handelssanktioner, herunder regler fra bl.a. EU, FN og USA.

22.2.    Det er en betingelse for Grundfos' levering af Digitale Services til Kunden, at Kunden overholder alle gældende regler vedrørende eksportkontrol og handelssanktioner og har relevante procedurer for overholdelse og kontrol. Kunden skal sikre, at de Digitale Services alene anvendes i overensstemmelse med reglerne om eksportkontrol og handelssanktioner, og at hverken Kunden eller en bruger, der tilgår de Digitale Services, er sanktioneret.

22.3.    Hvis Grundfos som følge af reglerne om eksportkontrol og handelssanktioner vurderer, at det er eller vil være forbudt, eller hindre, begrænse eller have en væsentlig negativ indvirkning på Grundfos' overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, kan Grundfos annullere eller udsætte leveringen af de Digitale Services. I sådanne tilfælde skal Grundfos ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte krav eller tab som følge deraf.

22.4.    For at gøre det muligt for myndighederne eller Grundfos at udføre kontrol med Kundens overholdelse af reglerne om eksportkontrol og handelssanktioner, eller til støtte for Grundfos' ansøgning til de relevante myndigheder i forbindelse med eksport og/eller salg af leverancer i henhold til Aftalen, skal Kunden – ved Grundfos’ rimelige anmodning derom – straks give Grundfos alle oplysninger om brugere, parter involveret i leveringen, destinationer og den påtænkte brug af de Digitale Services.

23.          Lovvalg og værneting

23.1.    Aftalen og eventuelle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller i forbindelse med kontraktens tilblivelse (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler eller principper deri, som kan føre til anvendelse af et andet lands lovgivning. De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationalt salg af varer (CISG) finder ikke anvendelse.

23.2.    Sø- og Handelsretten skal være eksklusivt værneting for behandlingen af enhver tvist eller ethvert krav (herunder uden for kontrakt), der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Aftale eller dens genstand eller tilblivelse (herunder tvister eller krav uden for kontrakt). Hvis Sø- og Handelsretten træffer afgørelse om, at Sø- og Handelsretten ikke har kompetence til at behandle tvisten, så skal retten i Lyngby være eksklusivt værneting.

 

C       Databehandleraftale

1.              Formål

1.1.        I henhold til Aftalen behandler Grundfos personoplysninger (som databehandler) på vegne af Kunden (der fungerer som dataansvarlig) som yderligere beskrevet i dette afsnit C. Vilkårene i dette afsnit C finder ikke anvendelse for oplysninger, som ikke er personoplysninger.

1.2.        Med dette afsnit C ønsker parterne at sikre, at de overholder den europæiske forordning om databeskyttelse (forordning (EU) nr. 2016/679) ("Persondataforordningen"), herunder artikel 28, stk. 3, som indeholder de specifikke krav til indholdet af databehandleraftaler. Alle ord, der anvendes i dette afsnit C, som er defineret eller anvendes i Persondataforordningen, skal fortolkes i overensstemmelse med Persondataforordningen.  

1.3.        De personoplysninger, der afgives af registrerede som anført i punkt 2.1, kan anvendes af Grundfos og dennes underdatabehandlere til at forbedre og udvikle Grundfos' udbud og med henblik på teknisk vedligehold og forbedringer, fx retning af fejl. Grundfos eller dennes underdatabehandlere (som det måtte være relevant) fungerer som dataansvarlige i forhold til disse formål, og således er sådanne behandlingsaktiviteter uden for rammerne af dette afsnit C. I det omfang, det er muligt, vil personoplysninger bliver anonymiseret eller aggregeret. 

2.              De behandlede personoplysninger  

2.1.        Når Grundfos behandler personoplysninger på vegne af Kunden, omfatter behandlingen de oplysninger, der er beskrevet i afsnit A ovenfor.

3.              Behandlingsaktiviteter  

3.1.        De behandlingsaktiviteter, som Grundfos og dennes underbehandlere udfører på vegne af Kunden, er beskrevet i afsnit A ovenfor.

4.              Generelle forpligtelser, der påhviler Grundfos og Kunden 

4.1.        Grundfos skal behandle personoplysninger på vegne af Kunden i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og kun i henhold til dokumenteret instruks fra Kunden med henblik på at levere de aftalte ydelser, herunder hvad angår overdragelse af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, jf. også punkt 6. Det er parternes hensigt, at indholdet i dette afsnit C skal udgøre dokumenteret instruks fra Kunden. Hvis en instruks efter Grundfos' mening krænker Persondataforordningen eller andre databeskyttelsesbestemmelser i EU eller en medlemsstat i EU/EØS, skal Grundfos straks informere Kunden derom. Uden at dette berører Grundfos' lovbestemte forpligtelser i henhold til Persondataforordningen, skal den assistance, som Grundfos yder Kunden for at følge en sådan instruks, ikke overstige det kommercielt rimelige. 

4.2.        Ud over, hvad der er anført i punkt 1.3, må Grundfos ikke behandle Kundens personoplysninger til noget andet formål eller uden Kundens instruks, medmindre Grundfos er forpligtet dertil i henhold til lovgivningen i en medlemsstat i EU/EØS, som Grundfos er underlagt. I så fald underretter Grundfos Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende lovgivning forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. For at undgå tvivl skal det understreges, at Grundfos og dennes underdatabehandlere kan tilgå personoplysningerne efter behov for at levere de aftalte ydelser, herunder for at udføre supporttjenester for Kunden. 

4.3.        Grundfos skal træffe alle nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 32 i Persondataforordningen, uden unødig forsinkelse give Kunden meddelelse om et brud på persondatasikkerheden og hjælpe Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i henhold til artikel 32 til 36 i Persondataforordningen under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Grundfos. Uden at dette berører de lovbestemte forpligtelser, Grundfos er underlagt i henhold til Persondataforordningen, skal den assistance, Grundfos yder Kunden, ikke overstige det kommercielt rimelige. 

4.4.        Grundfos skal, under hensyntagen til behandlingens karakter, hjælpe Kunden med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vidt det er muligt, for at opfylde Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger fra registrerede vedrørende håndhævelsen af registreredes rettigheder som anført i Persondataforordningens kapitel III. Uden at dette berører de lovbestemte forpligtelser, Grundfos er underlagt i henhold til Persondataforordningen, skal den assistance, Grundfos yder Kunden, ikke overstige det kommercielt rimelige. 

4.5.        Grundfos skal stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i dette afsnit C og Persondataforordningens artikel 28, til rådighed for Kunden, og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden.  

4.6.        For at opfylde det revisionskrav, der er anført i punkt 4.5, kan Grundfos efter eget valg vælge at udlevere revisionsrapporter eller -erklæringer, der er udarbejdet af en uafhængig revisor. Sådanne revisionsrapporter eller -erklæringer kan være generelle eller specifikke for Kunden og må ikke være ældre end 12 måneder, når de udleveres til Kunden. 

4.7.        Hvis Grundfos ikke leverer den dokumentation, der er anført i punkt 4.6, eller hvis Grundfos eller dennes underdatabehandlere bliver bekendt med et brud på datasikkerheden, kan Kunden iværksætte en revision. Sådanne revisioner skal (i) være begrænset til maks. én pr. kalenderår, (ii) have et omfang, som er rimeligt og aftalt på forhånd mellem parterne, herunder revisoren, hvis en sådan revisor ikke er Kunden, (iii) udføres inden for sædvanlig kontortid på en dato og et tidspunkt, der aftales i forvejen, og uden unødigt at forstyrre Grundfos' og dennes underleverandørers daglige drift, og (iv) udføres for Kundens regning (bortset fra Grundfos' interne omkostninger, som ikke skal afholdes af Kunden). Hvis revisoren ikke er Kunden, skal den pågældende tredjepartsrevisor være underlagt bestemmelser vedrørende fortrolighed, som med rimelighed kan accepteres af Grundfos. 

4.8.        Kunden garanterer, at personoplysningerne er blevet lovligt indhentet, og at de registrerede er blevet tilstrækkeligt informeret om, hvordan deres personoplysninger behandles.  

5.              Underdatabehandlere

5.1.        Kunden giver Grundfos en generel skriftlig tilladelse til at gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) til at udføre behandlingsaktiviteter på vegne af Kunden i henhold til afsnit C. Før antagelse af en ny underdatabehandler skal Grundfos give Kunden skriftlig meddelelse om den planlagte ændring. Inden for 10 dage efter modtagelse af meddelelsen kan Kunden gøre indsigelse mod brugen af underdatabehandleren, såfremt der er rimelig grund hertil, i hvilket tilfælde parterne loyalt skal drøfte mulige løsninger. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en løsning, og Kunden fastholder sin indsigelse, kan Grundfos bringe Aftalen til ophør med et skriftligt varsel på 30 dage. Hvis Kunden ikke gør indsigelse inden for den anførte frist, skal underdatabehandleren anses for at være godkendt. 

5.2.        De underdatabehandlere, der bruges på tidspunktet for Aftalens indgåelse, er anført i afsnit A ovenfor.

5.3.        Eventuelle underdatabehandlere skal altid opfylde de krav og forpligtelser, der er anført i artikel 28, stk. 2, og 28, stk. 4, i Persondataforordningen.  

6.              Overdragelse af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation 

6.1.        Personoplysningerne kan overføres til lande uden for EU/EØS, der er omfattet af en tilstrækkelighedsbeslutning truffet af Europa-Kommissionen eller tilsvarende tilstrækkelighedsgrundlag. Derudover kan personoplysninger overføres af Grundfos og dennes underdatabehandlere til et tredjeland uden for EU/EØS, forudsat at Grundfos og dennes underdatabehandlere har sikret sig, at der er et retsgrundlag for overførslen af disse oplysninger. Såfremt Grundfos eller dennes underdatabehandlere overfører personoplysninger til et område uden for EU/EØS, er dette nærmere beskrevet i afsnit A ovenfor.

7.              Sletning og returnering af personoplysninger 

7.1.        Ved Aftalens ophør eller udløb skal Grundfos, efter Kundens valg, slette eller returnere alle personoplysninger til Kunden og slette eksisterende kopier, medmindre Grundfos er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i henhold til EU-lovgivning eller lovgivningen i en medlemsstat i EU/EØS, som Grundfos er underlagt. Alle backups slettes i overensstemmelse med Grundfos' og dennes underdatabehandleres generelle procedurer.

7.2.        Efter ophør eller udløb af Aftalen kan Grundfos beholde personoplysninger, der relaterer sig til brugerindstillinger, præferencer og øvrige personliggjorte funktioner i en periode på tre år (medmindre der er beskrevet en kortere eller længere periode i afsnit A). Formålet med denne opbevaringsperiode er at gøre det nemt for Kunden og dennes medarbejdere at starte, hvor de slap, hvis Kunden ønsker at genoptage brug af ydelserne på et senere tidspunkt, hvorved man sparer tid og ressourcer for Kunden. Kunden og de relevante registrerede kan til enhver tid bede Grundfos om at slette sådanne personoplysninger.

8.              Fortrolighed  

8.1.        Grundfos skal opretholde fortrolighed omkring personoplysninger og sikre, at de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er lovmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed.

8.2.        Kunden skal opretholde fortrolighed omkring revisionsrapporter, certificeringer, inspektionsnoter eller øvrige dokumenter (udarbejdet eller leveret af Kunden selv, en ekstern revisor eller leveret af Grundfos eller dennes underdatabehandlere), der er omfattet af punkt 4.6 og 4.7. Sådanne dokumenter må alene anvendes af Kunden og kun med henblik på opfyldelse af revisionsforpligtelsen i henhold til Persondataforordningen.

9.              Løbetid og gyldighed 

9.1.        Databehandleraftalen i dette afsnit C udløber eller ophører (kun) sammen med den resterende del af Aftalen. Pkt. 7 og 8  fortsætter med at gælde uanset udløb eller ophør af Aftalen.

 

Version: 4. december 2020 - DANSK