Artykuł

Znajduj wycieki szybko i efektywnie

Małe wycieki w sieci wodociągowej mogą być trudne do wykrycia i jeszcze trudniejsze do zlokalizowania.

Ponieważ nie powodują znacznych wahań w zakresie normalnego zużycia, trudno je zauważyć. Jednak z czasem mogą powodować znaczne straty pod względem wyciekającej wody, zmarnowanej energii i utraconych przychodów.

Rosnące ceny energii i obawy związane z niedoborem wody sprawiają, że każdy metr sześcienny wody w Twojej sieci ma znaczenie, a szybkie zatrzymywanie wycieków jest niezwykle ważne dla Twoich finansów, wizerunku publicznego i środowiska.

Przyjrzyjmy się przykładowi

W zaledwie trzy miesiące jeden wyciek może doprowadzić do utraty nawet 16 000 m3 wody, w zależności od jego wielkości i ciśnienia w otaczającej sieci. Odpowiada to średniemu rocznemu zużyciu wody przez 80 gospodarstw domowych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zużycie energii, wyciek może powodować straty energii transportowej sięgające 16 000 kWh, co z kolei powoduje stratę wysokości 8000 EUR.

Straty wody sięgające

0,5 m3

na godzinę

Energia potrzebna do transportu

1 kWh/m3

na godzinę

Koszt energii

0,5 EUR/kWh

Rozwiązanie: Wykrywanie wahań dzięki automatycznemu monitorowaniu

Najskuteczniejszym sposobem wykrywania wycieków w sieci wodociągowej jest obliczenie normalnego zużycia na podstawie danych z przeszłości. Gdy już znasz swoje normalne zużycie, możesz ustawić alarmy, aby uruchamiały się przy odchyleniach od normy, wskazując na obecność wycieku.

Następnie możesz skupić się na wykrywaniu wycieków w obszarach, gdzie występują odchylenia od normalnego zużycia, co pozwoli szybciej je zlokalizować i naprawić, a tym samym zmniejszyć wpływ finansowy i środowiskowy.