Artykuł

Uprość to, co złożone

Podobnie jak większość nowoczesnych zakładów wodociągowych, z pewnością masz dostęp do ogromnej ilości danych na temat wydajności i stanu z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej pochodzących w własnych systemów oraz źródeł zewnętrznych. Możesz jednak nie wiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp lub, co ważniejsze, jak je łączyć, analizować i wykorzystywać, aby zoptymalizować codzienną pracę.

Bez skutecznego sposobu nawigacji po niefiltrowanych danych możesz tracić ogromne ilości pieniędzy. Przyjrzyjmy się niektórym przyczynom tego stanu rzeczy:

1 . Przede wszystkim: czas to pieniądz

Ręczna obsługa danych jest czasochłonna, a czas spędzany na ich przeglądaniu można poświęcić na inne zadania przynoszące większą wartość zakładowi wodociągowemu.

2. Niewykorzystane możliwości

Dane pochodzą z różnych działów, ale bez systemu łączącego je wszystkie możesz tracić szansę na dostrzeżenie ważnych wzorców i trendów, które dają wgląd w stan i działanie Twojej sieci.

3. Niekończące się alarmy

Nawet w przypadku standardowego systemu pozyskiwania danych możesz tracić cenny czas na rozwiązywanie niepotrzebnych alarmów, które nie są dostosowane do Twoich potrzeb.

4. Błąd ludzki

Ręczna obsługa danych wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędu ludzkiego, który może odbić się na innych działach, powodując nieefektywne wykorzystanie czasu.

Ile czasu marnuje Twój zakład wodociągowy na niepotrzebną obsługę danych?

Jeśli jeden pracownik codziennie spędza 1 godzinę na niepotrzebną obróbkę danych, oznacza to ponad 7 tygodni pracy w pełnym wymiarze.

Rozwiązanie: Zapewnij dane wysokiej jakości dostępne dla właściwych osób we właściwym czasie

Aby efektywnie wykorzystywać dane, w pierwszej kolejności musisz upewnić się, że dane ze wszystkich działów są dostępne dla każdej osoby w organizacji, która może z nich skorzystać.

Po drugie, musisz upewnić się, że dane są prezentowane w czytelny sposób, aby umożliwić spędzanie czasu na rozwiązywaniu problemów, a nie na przeszukiwaniu danych. Można zaoszczędzić dużo pieniędzy, automatyzując proces filtrowania danych z użyciem oprogramowania analitycznego, które pomaga wykryć nietypowe sytuacje, zmiany wzorców w czasie i uruchamiać alarmy tylko wtedy, gdy coś rzeczywiście wymaga Twojej uwagi.

Automatyczna analiza danych obniży także ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego i zapewni, że decyzje i priorytety będą oparte na wysokiej jakości danych niezależnie od tego, czy określasz, gdzie szukać wycieków, czy też ustalasz, które rury trzeba odnowić, aby uzyskać największy zwrot z inwestycji.