Artykuł

Przejmij kontrolę nad swoimi zasobami

Czy rozwiązywanie naglących problemów zajmuje Ci tyle czasu, że tracisz z oczu długoterminowe planowanie? W takim razie nie jesteś sam. Wiele zakładów wodociągowych ma trudności z optymalizacją eksploatacji, ponieważ zajmują się bieżącymi zadaniami, np. obsługą alarmów, poszukiwaniem wycieków i naprawą pękniętych rur oraz zużytej infrastruktury.

Jednak brak długoterminowego planowania ostatecznie prowadzi do większych wydatków na naprawy i konserwację, ponieważ rozwiązanie problemu, który już wystąpił, jest często droższe niż zapobieganie. Na przykład niewykryte wycieki mogą prowadzić do pęknięcia rur, co wymaga pilnej naprawy, powoduje straty finansowe i niedogodności dla klientów, ostatecznie negatywnie wpływając na publiczny wizerunek przedsiębiorstwa. 

Ponadto nieprzewidziane wydatki na konserwację i naprawy utrudniają planowanie budżetu i zasobów, co prowadzi do konieczności opłacania nadgodzin.

Skuteczne zarządzanie zasobami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niskich kosztów napraw i trzymania się budżetu.

Ilu awariom można zapobiec, wymieniając 1% rur?

Wiele zakładów wodociągowych co roku wymienia około 1% sieci. Porównując zużycie z danymi z przeszłości, duże amerykańskie przedsiębiorstwo wodociągowe zdało sobie sprawę, że 24% pęknięć dotyczyło 1% rur. 

Innymi słowy, ten zakład wodociągowy mógł zapobiec 24% awarii, wykorzystując dane, aby określić który 1% należy wymienić.

Rozwiązanie: Wykorzystaj dane historyczne do przewidywania przyszłych problemów i zapobiegania im

Kluczem do skutecznego zarządzania zasobami jest znajomość rytmu Twojej sieci wodociągowej. Tylko w takim przypadku można zidentyfikować nietypowe sytuacje i je rozwiązywać.

W pierwszej kolejności należy ustalić poziom wyjściowy, aby monitorować kluczowe parametry w sieci przy użyciu inteligentnych detektorów i uczenia maszynowego. Po ustaleniu poziomu wyjściowego można wykrywać różne odchylenia, co pozwala nakreślić priorytety, na których należy się skupić, jak również wysiłki na rzecz zapobiegania przyszłym problemom.

Skuteczne zarządzanie zasobami ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji kosztów napraw i trzymania się budżetu.