Artykuł

Zapobiegaj utracie wiedzy

Ogólnym problemem w wielu organizacjach jest występowanie silosów danych pod nieobecność odpowiedniego udostępniania informacji między działami, a nawet poszczególnymi osobami. Dzieje się tak z różnych przyczyn, a przeciwdziałanie temu zjawisku może być trudne bez odpowiedniego rozwiązania technicznego.

Poleganie na dzieleniu się wiedzą między członkami organizacji sprawia, że jest ona podatna na zagrożenia. 

Po pierwsze, ustanowienie kultury dzielenia się wiedzą jest proste tylko w praktyce i na pewno nie dzieje się to z dnia na dzień.

Po drugie, większość członków organizacji jest prawdopodobnie zajęta innymi planami i nie jest w stanie skupić się na przekazywaniu wiedzy w codziennej pracy.

Po trzecie, dana osoba może niespodziewanie opuścić Twoją organizację, zabierając ze sobą informacje, które nie zostały scentralizowane.

Dostęp do najważniejszych danych i informacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełnego potencjału każdego członka organizacji oraz jej samej.

Co się dzieje, gdy działy nie dzielą się wiedzą?

Jeśli zespół ds. utrzymania sieci wykryje wyciek, niemal od razu przydzieli zasoby, aby go naprawić. Ale co się stanie, jeśli dział planowania już zaplanował odnowienie tej części sieci w nadchodzących miesiącach? W takim przypadku zasoby zespołu ds. utrzymania lepiej wykorzystać do pilnych zadań, ale jego członkowie dowiedzą się, co zrobić tylko wtedy, gdy jednostki udostępnią informacje między sobą.

Rozwiązanie: Zwiększ przejrzystość dzięki scentralizowanemu przechowywaniu danych

Jedynym sposobem zapobiegania utracie cennych informacji jest zapewnienie przechowywania ich w systemie scentralizowanym.

Przykładowo: chcesz mieć pewność, że wszystkie dane zebrane z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są kompatybilne i dostępne dla każdego członka organizacji, który może ich potrzebować. Upewnienie się, że wszystkie działy mają dostęp do tych samych informacji ułatwia współpracę i wzajemne zrozumienie.

Po drugie, chcesz mieć pewność, że wiedza nie jest ograniczona do określonych osób. Im lepiej jesteś w stanie dostosować platformę do przechowywania danych, tym więcej informacji może ona zawierać. Na przykład proste rozwiązanie do monitorowania może wysyłać standardowe alarmy, gdy ciśnienie w sieci spadnie poniżej określonej wartości, ale w bardziej zaawansowanym rozwiązaniu możesz ustawić inteligentne alarmy, które będą uruchamiane tylko przy spadku ciśnienia poniżej wartości ustawionej w oparciu o dane historyczne z systemu. Dzięki temu nie polegasz na doświadczeniu członków organizacji, aby dowiedzieć się, czy alarm jest krytyczny, a ludzie, którzy zazwyczaj zajmowaliby się alarmami, mogą poświęcić czas na zadania tworzące większą wartość.

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększenie przejrzystości przyniesie korzyści Twojej organizacji i wszystkim jej członkom.