6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Hur kan en pump för tryckstegring från grunda grävda brunnar installeras?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Vilka egenskaper rekommenderar vi att en tryckstegringspump har, för att kunna hantera luftbubblor och smuts som ofta förekommer i grunda grävda brunnar?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Varför är det bra att välja en konstanttryckpump för att öka trycket från vattenledningsnätet?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Vilken funktion behövs, om en tryckstegringspump är installerad ovanför en vattenförvaringstank med negativt inloppstryck?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder

Uppnådda märken:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. We will include your feedback in the next evaluation of the course content.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder testa denna gång

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. We will include your feedback in the next evaluation of the course content.

Correct
Q: Vilket behov har bostadshus gemensamt?
A: Behov av ett stabilt vattentryck
Correct
Q: Hur kan en pump för tryckstegring från grunda grävda brunnar installeras?
A: Som dränkbar pump eller torruppställd installation
Correct
Q: Vilka egenskaper rekommenderar vi att en tryckstegringspump har, för att kunna hantera luftbubblor och smuts som ofta förekommer i grunda grävda brunnar?
A: Bra avluftningsförmåga och ett inloppsfilter
Correct
Q: Varför är det bra att välja en konstanttryckpump för att öka trycket från vattenledningsnätet?
A: Pumpen skyddas
Correct
Q: Vilken funktion behövs, om en tryckstegringspump är installerad ovanför en vattenförvaringstank med negativt inloppstryck?
A: Självsugande
Correct
Q: Varför installerar man en pump för att öka trycket i en inkommande vattenledning från kommunalt vattenledningsnät?
A: Eftersom förändringar i vattenförbrukningen via det kommunala vattenledningsnätet kan resultera i lågt tryck ibland.