6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Varför är det bra att välja en konstanttryckpump för att öka trycket från vattenledningsnätet?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Vilken källa kan det enligt lokal lagstiftning vara förbjudet att tryckstegra direkt ifrån?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Varför rekommenderar vi att man väljer en robust pump när man vill öka trycket från en vattenförvaringstank?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Vilken funktion behövs, om en tryckstegringspump är installerad ovanför en vattenförvaringstank med negativt inloppstryck?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Varför rekommenderar vi att man väljer en torruppställd tryckstegringspump för att öka trycket från grunda grävda brunnar?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Varför är det bra att välja en konstanttryckpump för att öka trycket från vattenledningsnätet?
A: Pumpen skyddas
Correct
Q: Vilken källa kan det enligt lokal lagstiftning vara förbjudet att tryckstegra direkt ifrån?
A: Vattenledningsnät
Correct
Q: Varför rekommenderar vi att man väljer en robust pump när man vill öka trycket från en vattenförvaringstank?
A: Pumpen måste vara lämplig för installation utomhus
Correct
Q: Vilken funktion behövs, om en tryckstegringspump är installerad ovanför en vattenförvaringstank med negativt inloppstryck?
A: Självsugande
Correct
Q: Varför installerar man en pump för att öka trycket i en inkommande vattenledning från kommunalt vattenledningsnät?
A: Eftersom förändringar i vattenförbrukningen via det kommunala vattenledningsnätet kan resultera i lågt tryck ibland.
Correct
Q: Varför rekommenderar vi att man väljer en torruppställd tryckstegringspump för att öka trycket från grunda grävda brunnar?
A: Den är lättare att installera, använda och underhålla