6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Hur hög sughöjd ger en jetpump?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Which of these measuring units is not used to measure flow?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Vad heter Grundfos sortiment av avloppspumpstationer?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Vilken är den mest använda pumptypen?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper  testa denna gång

Correct
Q: Hur hög sughöjd ger en jetpump?
A: Upp till 6 m
Correct
Q: Which of these measuring units is not used to measure flow?
A: m2/min
Correct
Q: Vad heter Grundfos sortiment av avloppspumpstationer?
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: Which of these is a consequence of undersizing a pump?
A: It will suffer from an insufficient flow rate
Correct
Q: Vad kännetecknar en nedsänkbar pump?
A: Pumpen är nedsänkt och motorn är luftkyld
Correct
Q: Vilken är den mest använda pumptypen?
A: Centrifugalpumpar