6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilken reglertyp används om du har en dedikerad pump för varje terminalenhet?
A: Konstant temperatur
Correct
Q: Hur mycket flöde krävs för att uppnå nästan 80 % av kapaciteten?
A: 50%
Correct
Q: Driftsättning och injustering i ett distribuerat pumpsystem ...
A: går snabbt och enkelt
Correct
Q: Varför är flödet alltid rätt i ett distribuerat pumpsystem?
A: Eftersom Magna 3-pumpens varvtal anpassas baserat på terminalenhetens last
Correct
Q: Vad är fördelen med att anpassa primärsidans flöde mot sekundärsidans flöde?
A: Man kan undvika eller minimera problem från lågt delta-T
Correct
Q: Varför finns det i de flesta fall inget förbiflöde i ett distribuerat pumpsystem?
A: Eftersom primärpumparna försöker göra primärflödet och sekundärflödet lika stora