6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 3 av 6 Medelsvår

Driftsättning och injustering i ett distribuerat pumpsystem ...

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Vad är den viktigaste designaspekten hos ett Grundfos Distributed Pumping-system?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Pumpenergibesparingarna i ett distribuerat pumpsystem är ungefär:

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Hur mycket flöde krävs för att uppnå nästan 80 % av kapaciteten?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping testa denna gång

Correct
Q: Hur säkerställs minimalt flöde över varje kylaggregat med hjälp av distribuerad pumpning?
A: Eftersom det finns en differenstrycksensor över varje kylaggregat
Correct
Q: Vad är fördelen med att anpassa primärsidans flöde mot sekundärsidans flöde?
A: Man kan undvika eller minimera problem från lågt delta-T
Correct
Q: Driftsättning och injustering i ett distribuerat pumpsystem ...
A: går snabbt och enkelt
Correct
Q: Vad är den viktigaste designaspekten hos ett Grundfos Distributed Pumping-system?
A: Att intelligenta pumpar används i stället för ventiler
Correct
Q: Pumpenergibesparingarna i ett distribuerat pumpsystem är ungefär:
A: 54%
Correct
Q: Hur mycket flöde krävs för att uppnå nästan 80 % av kapaciteten?
A: 50%