Artikel

Ineffektiv drift på grund av felaktig driftsättning

Utmaningen med driftsättning av värmesystem är att uppnå rätt flöde, bästa prestanda och bästa möjliga komfort. Men det är inte lätt då dagens värmesystem byggs och körs på olika sätt.


Utmaningen att driftsätta ett värmesystem

Vi har alla stött på konsekvenser av felaktig driftsättning:

  • För hög energiförbrukning
  • Oljud
  • Allmänt systemslitage
  • Missnöjda kunder

Det är inte ett helt enkelt problem att lösa. När pumpen installeras är det ofta svårt att veta vilken inställning som ska användas och det kan orsaka mer krångel än önskvärt. Traditionellt har systemets pumpvarvtal ställts in för att ge tillräckligt med tryck för att säkerställa tillräckligt vattenflöde till alla delar av byggnaden. Men detta är inte alltid optimalt.

Problem med inställningar

För de flesta pumpar finns vanligen en rekommenderad inställning för optimal systemdrift. Nedan redogör vi för kraven för två av de vanligaste systemen – golv- och radiatorsystem.

Golvvärme

Detta är ett effektivt sätt att värma upp ett hem, men på grund av låg flödestemperatur krävs noggrann driftsättning (balansering och pumpinställning).
Tryckförlusterna i golvvärmesystemets grenrör är praktiskt taget oberoende av värmebehovet/flödet till de enskilda zonerna. Det vill säga att pumpen ska ställas in på konstanttrycksinställningen där differenstrycket hålls konstant, vilket säkerställer ett konstant flöde i varje enskild zon, oberoende av andra zonerna. Detta säkerställer korrekt rumstemperatur, komfort för de boende och undviker onödig energianvändning.


Radiatorer

Omvänt använder radiatorer med termostatventiler (TRV) dessa för att justera flödet till radiatorn efter värmebehovet. Detta säkerställer korrekt rumstemperatur och optimal komfort för de boende.
Lågt värmebehov/flöde leder till lägre tryckförluster i rör och kopplingar i värmesystemet, i detta fall för att förhindra ett för högt pumptryck, vilket resulterar i onödig energianvändning samt risk för oljud från ventiler. Pumpen ska ställas in på proportionellt tryck där differenstrycket anpassas proportionellt till det erforderliga flödet i systemet.


AUTOADAPT gör vardagen enklare

Grundfos cirkulationspumpar levereras med en rad möjligheter som hjälper dig att hitta rätt inställning för ett värmesystem, oavsett om cirkulationspumpen är integrerad i en panna, en värmepump eller en fristående lösning.

Det enklaste sättet att lösa de flesta driftsättningsproblem är att välja en cirkulationspump med Grundfos AUTOADAPT. Denna funktion anpassar kontinuerligt pumpens kapacitet till det faktiska värmebehovet – till exempel systemets storlek och det ändrade värmebehovet under året. Funktionen hittar den inställning som ger optimal komfort med minimal energiförbrukning och bidrar till snabb, säker och enkel driftsättning. Sammantaget hjälper AUTOADAPT till att ge lägsta möjliga energiförbrukning och samtidigt optimera dina kunders komfort i hemmet.

FÖRDELAR MED AUTOADAPT

  • Ger kunderna optimal komfort
  • Minimerar återkallanden
  • Minskar risken för oljud i systemet

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Gör som många andra installatörer

Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.