Artikel

Oljud i värmesystemet

Oljud från värmesystem är en vanlig och frustrerande fråga för både installatörer och de boende. Det finns flera potentiella källor till oljudet. Hydroniska system transporterar lätt ljud och vibrationer och det kan vara svårt att identifiera källan.


Identifiera och åtgärda oljud från värmesystemet

Huvudorsaker till oljud:

  • Felaktig driftsättning – orsakas av att systemet ofta arbetar med högre flöde än vad som behövs.
  • Bristande balansering eller felaktig driftsättning av hela värmesystemet.
  • Felaktig dimensionering av systemkomponenter – till exempel rör som är inte tillräckligt dimensionerade för det flöde som krävs och detta skapar friktionsbuller i rör och ventiler.

Andra vanliga orsaker:

  • Luft i systemet som kan leda till hamrande ljud från rör och ventiler, uppstår ofta när delar av systemet byts ut.
  • Resonansljud på grund av att pumpen körs med samma frekvens som värmesystemets naturliga frekvens och oljudet kommer från rören.
  • Kavitationsljud till följd av felaktigt tryck på grund av felaktig expansionsbehållare i systemet eller om alla ventiler är stängda.
  • Föroreningar i pumpen eller på radiatorventilens konor.

Det positiva är att det finns lösningar och sätt att göra dina kunder nöjda.


Hur man tystar värmesystem som väsnas

Du måste konstruera systemet, dimensionera och driftsätta värmesystemet korrekt. Men hur? En lösning är att välja rätt cirkulationspump som kan användas med korrekt reglertyp eller som automatiskt anpassas till systemet. Du kan använda cirkulationspumpen för att balansera värmesystemet och ta bort ojämnt flöde och tryck, vilket minimerar risken för oljud. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 och UPM3 GO Balance hjälper dig att göra detta.


Alla Grundfos cirkulationspumpar testas i vårt särskilda ljudlaboratorium. Förutom att de testas för ljudnivåer enligt standarden ISO 3745, testas de också för hur de uppfattas när de installeras i en panna och hela värmesystemet. Men oavsett hur vältestade våra pumpar är, är det omöjligt att fullständigt återge mångfalden i den verkliga installationen. Därför spelar du en avgörande roll för att säkerställa att dina kunder får ett bekvämare och väluppvärmt hem.

Låt oss skapa bättre värmesystem tillsammans!

ALPHA felsökningsfilm - oljud från pumpen

En pump som ger ifrån sig oljud kan bero på olika orsaker. Ta reda på hur du löser det här

ALPHA felsökningsfilm - Oljud i systemet

Ta reda på hur du löser problemet med oljud i värmesystemet

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.