Artikel

Ojämn värmedistribution i värmesystem för bostadshus

Bullriga radiatorer, ojämn värme, använder för mycket energi – du har antagligen upplevt dessa vanliga klagomål från kunder. Men det finns ett enkelt sätt att hantera dem alla – hydronisk injustering på Grundfos sätt.


Hydronisk injustering – enklare sagt än gjort

Hittills har du varit tvungen att lita på tillverkarens standardinställningar, se generiska tabeller eller basera injustering på erfarenhet eller rekommendationer från tillverkare av radiator eller TRV (termostatventiler) för att injustera systemet.

Resultatet är att många värmesystem inte fungerar effektivt. Faktum är att forskning visar att 82 % av värmesystemen i befintliga byggnader i enbart Tyskland 2017 var felaktigt injusterade (CO2online, 2017).

Effekter av otillräcklig injustering

Grundläggande eller otillräcklig injustering av hydroniskt värmesystem kan ofta bli din huvudvärk när husägare kontaktar dig för en lösning för ojämn värme i hemmet och dålig komfort.

I värmesystemet påverkar otillräcklig balansering systemen på olika sätt:

• I kondenspannor kan alltför hög drift orsaka stigande flödestemperaturer på grund av kondensförlust, vilket gör systemet mindre effektivt. Införandet av vattenpannor kommer att förvärra denna fråga i framtiden eftersom bränsle inte kommer att vara så billigt.
• För värmepumpar måste flödestemperaturen vara så låg som möjligt för att minimera energikostnaderna och maximera prestandan.
• Genom att öka flödet ökar också cirkulationspumpens energiförbrukning, liksom flödesljud inuti termostater och radiatorer.

Lösningen på alla dessa frågor är korrekt injustering, men traditionellt har det varit en tidskrävande process, som kräver avancerad mätning och justering av varje ventil – något som få av oss har tid till.

 

Hydronisk injustering på Grundfos sätt

Att injustera systemet med Grundfos kräver två saker:

  1. Att cirkulationspumpen som är installerad i värmesystemet är en av följande: ALPHA2 (tillbehör ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN och UPM4 LIN.
  2. Att du laddar ned Grundfos-appen GO Balance.

Appen fungerar i en rad värmesystem, inklusive tvårörsradiatorer och golvvärmesystem, båda med förinställda ventiler, och kan enkelt balansera vilken som helst av dem i bara fem enkla steg.

5 steg för hydronisk injustering med Grundfos

  1. Ladda ned och öppna Grundfos-appen GO Balance
  2. Starta injusteringen – appen tar dig genom hydronisk balansering steg för steg
  3. Lägg till mätningar – för varje rum i hemmet lägger du till rumsspecifikationer, radiatorspecifikationer och Q + H-mätningar
  4. Injustera varje rum – när mätningarna slutförts justerar du varje värmeavgivare efter det beräknade målflödet
  5. Hämta rapporten – när den hydroniska injusteringen är klar får du dokumentation för att stödja vad som har gjorts

Därefter får dina kunder ett system som inte bara ger bättre inomhuskomfort, utan ett som kan erbjuda mellan 5 och 20 % energibesparing årligen (Studie av FH Münster, 2015).

Ladda ned Grundfos GO Balance
för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare

 

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Gör som många andra installatörer

Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.