8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

17 - Pumpning av Grundvatten

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Medelsvår

För bästa energieffektiva pumpdrift, hur ger en frekvensomformare fördelar till din installation?

Fråga 2 av 8 Medelsvår

Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?

Fråga 3 av 8 Medelsvår

Inom vilka områden finns det en större risk för pumpning av korrosivt grundvatten?

Fråga 4 av 8 Medelsvår

Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?

Fråga 6 av 8 Medelsvår

Vilken typ av stigarrör är troligen bäst på att hålla sig fria från avlagringar?

Fråga 7 av 8 Medelsvår

Vad kan orsaka friktionsförlusterna i rören?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 17 - Pumpning av Grundvatten

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 17 - Pumpning av Grundvatten testa denna gång

Correct
Q: För bästa energieffektiva pumpdrift, hur ger en frekvensomformare fördelar till din installation?
A: Den levereras med ett inbyggt motorskydd
Correct
Q: Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?
A: Pumpen kanske inte kan leverera önskad kapacitet
Correct
Q: Inom vilka områden finns det en större risk för pumpning av korrosivt grundvatten?
A: I kustområden
Correct
Q: Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?
A: De höjer motortemperaturen och minskar livslängden
Correct
Q: Varför är det viktigt att veta vattnets nivåsänkning?
A: Ju mer nivåsänkningen ökar under pumpens drift desto mer tryck krävs för att lyfta grundvattnet till ytan
Correct
Q: Vilken typ av stigarrör är troligen bäst på att hålla sig fria från avlagringar?
A: Flexibla slangar
Correct
Q: Vad kan orsaka friktionsförlusterna i rören?
A: Avlagringar
Correct
Q: Hur är det möjligt att skydda motorn mot dålig strömförsörjning?
A: Med hjälp av ett elektroniskt motorskydd som känner av alla möjliga avvikelser