8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

17 - Pumpning av Grundvatten

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 8 Medelsvår

Vilket är det mest effektiva sättet att hålla sig uppdaterad om pumpens skick?

Fråga 3 av 8 Medelsvår

Vad kan orsaka friktionsförlusterna i rören?

Fråga 5 av 8 Medelsvår

Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 17 - Pumpning av Grundvatten

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 17 - Pumpning av Grundvatten testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Förbiledning är ett effektivt sätt att reglera en pumps prestanda men vad är nackdelen med processen?
A: Energi slösas bort eftersom pumpen fortsätter att köras med fullt varvtal
Correct
Q: Vilket är det mest effektiva sättet att hålla sig uppdaterad om pumpens skick?
A: Fjärrövervakning online
Correct
Q: Vad kan orsaka friktionsförlusterna i rören?
A: Avlagringar
Correct
Q: Hur är det möjligt att skydda motorn mot dålig strömförsörjning?
A: Med hjälp av ett elektroniskt motorskydd som känner av alla möjliga avvikelser
Correct
Q: Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?
A: De höjer motortemperaturen och minskar livslängden
Correct
Q: Varför är det viktigt att veta vattnets nivåsänkning?
A: Ju mer nivåsänkningen ökar under pumpens drift desto mer tryck krävs för att lyfta grundvattnet till ytan
Correct
Q: Varför är det en bra idé att placera brunnen där grundvattennivån är så hög som möjligt?
A: Ju kortare avståndet är till vattnet desto billigare är det att borra hålet och följaktligen att pumpa upp vattnet till ytan.
Correct
Q: Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?
A: Pumpen kanske inte kan leverera önskad kapacitet