6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Hur kommunicerar MAGNA3?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

MAGNA3 kan hantera temperaturer ned till...

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Vilket av följande är ett av MAGNA3-pumpens extra driftlägen?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Hur mycket kan MAGNA3 minska energiförbrukningen jämfört med en konventionell cirkulationspump?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3 testa denna gång

Correct
Q: Hur kommunicerar MAGNA3?
A: Via trådlös radio
Correct
Q: När/var använder man reglertypen konstant flöde?
A: I system där det krävs konstant flöde oberoende av tryckförluster
Correct
Q: Vad gör reglertypen FLOWADAPT?
A: En kombination av reglertypen AUTOADAPT och reglerfunktionen flowlimit
Correct
Q: MAGNA3 kan hantera temperaturer ned till...
A: Minus 10 grader
Correct
Q: Vilket av följande är ett av MAGNA3-pumpens extra driftlägen?
A: Start/stopp
Correct
Q: Hur mycket kan MAGNA3 minska energiförbrukningen jämfört med en konventionell cirkulationspump?
A: 75%