6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Grundläggande

2 Vilken pil ska du trycka på om pumpen har ett internt sensorfel?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

3 Går det att konfigurera MAGNA3 endast genom att använda pumpdisplayen?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

4 Vilket av följande är ett av MAGNA3-pumpens extra driftlägen?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

5 Hur kommunicerar MAGNA3?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3 testa denna gång

Correct
01.
Q: När/var använder man reglertypen konstant flöde?
A: I system där det krävs konstant flöde oberoende av tryckförluster
Correct
02.
Q: Vilken pil ska du trycka på om pumpen har ett internt sensorfel?
A: Vänsterpilen
Correct
03.
Q: Går det att konfigurera MAGNA3 endast genom att använda pumpdisplayen?
A: Ja
Correct
04.
Q: Vilket av följande är ett av MAGNA3-pumpens extra driftlägen?
A: Start/stopp
Correct
05.
Q: Hur kommunicerar MAGNA3?
A: Via trådlös radio
Correct
06.
Q: Vad minskar reglertypen FLOWADAPT behovet av?
A: Den minskar behovet av strypventiler